'Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci'. - Wisława Szymborska

niedziela, 21 czerwca 2015

Rodzina Karwanów z Kuryłówki

Otrzymałam biografię Konstantego Karwana od wnuka Grzegorza Płońskiego.
Jego dziadek Konstanty Karwan ur. się 
30 maja 1896 w Kuryłówce, w rodzinie greckokatolickiej, jako syn Andrzeja Karwana i Anny z d. Karwan. Wnuk Jana Karwana. Obaj dziadkowie Konstantego, (ojcowie jego rodziców), nazywali się Jan Karwan; jedna z jego babek nazywała się Anastazja z d. Głowa.


Na cmentarzu greckokatolickim w Kuryłówce w pobliżu dawnej cerkwi, obecnie przemianowanej na kościół filialny rzymskokatolicki pw św. Mikołaja znajduje się grób rodziny Karwanów. Na tablicy czytelny napis informujący:
Anna Karwan ur. 19 X 1872. Zmarła 14 kwietnia 1935.W Księgach Greckokatolickich Kuryłówki Liber Natorum (1870-79) odnalazłam kilka rodzin o nazwisku Karwan, w tym kilku Andrzejów Karwanów. 
Jest tam również Anna Karwan ur 19 X 1872, zapewne matka Konstantego. Mieszkała w Kuryłówce nr d. 202 była córką Jana i Anastazji Głowa (c. Eliasza Głowy i Anastazji Pracoń). Fot. P1180161.

W monografii J. Półćwiartka 'Dzieje Leżajska' są dwa biogramy dotyczące braci Karwanów. Jeden to Kostia  dot. Konstantego, drugi Iwana Karwana ur. 1893 w Kuryłówce. 
Iwan w 1915 został wywieziony na Syberię. Po rewolucji w 1917 uczył się w II Ukraińskim Gimnazjum w Kijowie. Jako uczeń 8 klasy gimnazjum wstąpił do armii ukraińskiej i brał udział w bitwie pod Krutami (29 stycznia 1918). W Latach 1918-19 był pracownikiem ukraińskiego ministerstwa prasy i informacji w Kamieńcu Podolskim. Studia prawnicze ukończył w Polsce Odrodzonej. Prowadził kancelarie adwokackie w Sieniawie i Przeworsku. Działacz towarzystw ukraińskich. Po II wojnie światowej na emigracji w USA. Zmarł w 1976 roku w Filadelfii. 
***
Dymitr Karwan zam Kuryłówka nr d. 121 poślubił 10 II 1839 w Kuryłówce Katarzynę Magiera c. Jana Magiery i Praksedy Merwa z ojca Bazylego Merwa zam nr d. 181. Dymitr miał 38 lat, ona 22 lata.

19 sierpnia 1870 ur. się Andrzej Karwan s. Jana i Anastazji Kniaziewicz, mieszkał w Kuryłówce pod nr 121. Ojciec Jan s. Dymitra i Katarzyny Magiera, matka Anastazji Kniaziewicz to córka Eliasza i Katarzyny Rauza. Fot. P1180146.

20 września 1877 ur. w Kuryłówce pod nr 121 Jan Karwan s. Jana i Anastazji Kniaziewicz. Ojciec Jan s. Dymitra i Katarzyny Magiera, matka Anastazji Kniaziewicz to córka Eliasza i Katarzyny Rauza. Fot. P1180274.

***

20 sierpnia 1875 ur. się w Kuryłówce nr d. 129 Andrzej Karwan s. Michała Karwana i Agaty Kycia. Ojciec Michał Karwan s. Dymitra i Marii Semko, matka Agata Kycia c. Michała i Anny Buczek. Fot. P1180265.

***
Mikołaj Karwan s. Dymitra zam nr d. 129 i Prakseda Magiera c. Mikołaja wzięli ślub 20 VI 1836 w Kuryłówce. On lat 20, Prakseda lat 15 zam nr d. 153. Świadkowie Michał Kawalec, Socha. Fot. P1170025.

Gabriel Magiera s. Jerzego i Parascewii Rauza, zam Kuryłówka nr d. 153. w wieku 41 lat poślubił 24 letnią Helenę Posobiec c. Aleksego i Kseni Wasilecko? Ślub 15 VII 1838. Fot. P1170029.

22 lipca 1875 ur. się Józefa Karwan c. Jana i Marii Kłubko. Nr d. 153. Ojciec Jan Karwan s. Mikołaja i Paraskiewii Magiery, matka Maria Kłubko c. Michała Kłubko i Marii Wróbel. Fot. P1180163.

2 marca 1876 ur. się w Kuryłówce (brak nr domu) Emilia Karwan c. Mikołaja i Marianny Kłubko. Ojciec Mikołaj s. Michała i Anny Simko, matka Marianna Kłubko c. Michała Kłubko i Marii Wróbel. Fot. P1180269.

19 lutego 1878 ur. się Mikołaj Karwan s. Andrzeja Karwana i Marii Kawa (vel Karva?). Andrzej s. Mikołaja i Paraskiewii Magiery, Maria c. Mikołaja Kawa i Pelagii Kłupko. Fot. P1180276. Nr d. brak.

***
4 października 1880 ur. się w Kuryłówce nr d. 313 Andrzej Karwan s. Prokopa i Ireny Chudy. Prokop s. Jerzego i Katarzyny Kuryło, Irena c. Jerzego i Ksenii Dutko. Fot. P1180350.
***
13 stycznia 1870 ur. się w Kuryłówce nr d. 130 Bazyli Karwan s. Jana i Katarzyny Ziomko. Jan Karwan s. Jerzego i Ewy Kuc. Katarzyna Ziomko c. Jana i Marii Magiery. Fot. P1180141.

Iwan Karwan s. Jędrucha zam. Kuryłówka nr d. 130 22 XI 1828 roku poślubił w wieku 23 lat Ksenię wdowę po Iwanie Ziomku, zam. nr. d. 202, miała 26 lat. Świadkowie: Joachim Karwan, Jedruch Wróbel. Lib Cop. Kuryłówka gr-kat Fot. P1170011.
***
W księgach Liber Copulatorum (1870-87) odnalazłam zapis:
Andrzej Karwan zam. Kuryłówka nr d. 132 s. Mikołaja i Marii Magiera w wieku 25 lat poślubił 10 X 1871 roku 19 letnią Marię Kawalec c. Mikołaja i Pelagii Kłubko. Fot. P1180112.

Prokop Karwan s. Jerzego i Katarzyny Kuryło w wieku 30 lat poślubił 12 XI 1872 Irenę Chudy, 23 letnią c. Jerzego i Ksenii Dudko c. Michała Dudko. Prokop - żołnierz Reg 40. Fot. P1180121.

***

Andrzej Karwan s. Jana i Ewy Buczko zam Kuryłówka nr d. 126 w wieku 32 lat poślubił 20 czerwca 1880 Justynę Kuc c. Mikołaja i Kseni Krywko. Miała 21 lat. Zam. Kuryłówka nr d. 245Fot. P1180375.

Parascewa Karwan c. Jana i Ewy Buczko zam Kuryłówka nr d. 116 poślubiła 6 lutego 1881 w Kuryłówce w wieku 27 lat Kazimierza Matusza s. Wojciecha i Magdaleny Czupko zam. Kuryłówka 37, miał 26 lat. Fot. P1180406

***

Swoją edukację podstawową rozpoczął najpierw w szkole powszechnej w Kuryłówce, a następnie Leżajsku. Następnie ukończył 7 – klasowe Gimnazjum Państwowe w Jarosławiu. Na świadectwie nazwane jest „C.k. gimnazjum wyższe w Jarosławiu”, natomiast klasę ósmą i egzamin dojrzałości zaliczył 25 czerwca 1918 roku w 2. Ukraińskim Gimnazjum Bractwa Cyrylo-Metodijewskiego w Kijowie. Następnie rok studiował na wydziale filozoficznym Kijowskiego Uniwersytetu Państwowego, przez rok kolejny na Ukraińskim Uniwersytecie Państwowym w Kamieńcu Podolskim, po czym, po czym przez dwa kolejne lata kontynuował studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego u prof. Leona Sternbacha, ukończone w 1924 roku. W tym samym roku uzyskał z ministerstwa Wyznań dyplom dopuszczający do nauczania w szkole. Rok później otrzymał dyplom doktorski. 22 maja 1926 zdał egzamin nauczycielski. W międzyczasie 3 października 1922 roku otrzymał Świadectwo Studium Pedagogicznego dla Szkół Średnich. Znał doskonale język rosyjski, niemiecki i łaciński oraz grekę.

Prace zawodową rozpoczął od 1 września 1923 roku w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Częstochowie w wymiarze 24 godzin. W l. 1928-29 uczył języka łacińskiego w Gimnazjum Żeńskim Stowarzyszenia „Nauka i Praca”. Od 1 września 1929 roku rozpoczął pracę w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Nauczał języka łacińskiego i języka niemieckiego. Był nauczycielem kontraktowym. Był opiekunem koła filologicznego a w późniejszych latach koła kultury klasycznej.

W roku 1930/31 otrzymał zezwolenie na pracę w gimnazjum Sióstr Nazaretanek w ilości 9 godzin tygodniowo. w tym samym roku otrzymał też wychowawstwo w klasie VII b.

W roku 1930 został nauczycielem etatowym w gimnazjum Sienkiewicza. Od roku 1932/33 został sekretarzem Rady Pedagogicznej.

8 lipca 1933 roku poślubił Helenę Rauch, nauczycielkę języka niemieckiego w tym samym gimnazjum.

W roku 1937 otrzymał zezwolenie na nauczanie języka greckiego w Gimnazjum im. R. Traugutta, a także w prywatnym Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, gdzie nauczał propedeutyki filozofii.

19 maja 1938 roku urodziła mu się córka Anna.

W Gimnazjum im. H. Sienkiewicza pracował aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny uczył na tajnych kompletach w Liceum im. R. Traugutta, w Liceum im. J. Słowackiego i Prywatnym Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej [w legitymacji nauczycielskiej z jesieni 1939 roku wydrukowana jest nazwa „Prywatne Liceum i Gimnazjum Męskie Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych”]. Cały ten czas pracy Państwowa Komisja Weryfikacyjna zaliczyła mu jako okres od 15 października 1939 do 15 stycznia 1945 roku.

Napisał pracę: Igrzyska Olimpijskie w starożytności i dzisiaj.

Po wojnie od 1 lutego 1945 roku aż do przejścia na emeryturę nauczał języka łacińskiego w II LO im. R. Traugutta w Częstochowie. W l. 1949-52 wygłaszał szereg odczytów na tematy kulturalne oraz społeczno-polityczne.

W roku 1952 powołany został na stanowisko lektora języka rosyjskiego w Szkole Inżynierskiej w Częstochowie [taka nazwa podana jest w nagłówku druku oraz na pieczęci]. W roku 1953 w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Częstochowie przemianowano Zakład Języków Obcych na Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i jako samodzielna jednostka został poddany kompetencjom rektora. W tym samym roku utworzono zespoły Językowe: między innymi Zespół lektorów Języka rosyjskiego pod kierownictwem zatrudnionego tutaj dr Konstantego Karwana.

W latach 1950-1958 nauczał również języka rosyjskiego i łacińskiego w Liceum Felczerskim, a w l. 1955-1959 języka rosyjskiego w Państwowej Szkole Położnych. W roku 1952 przeszedł do pracy w szkolnictwie podległym Ministerstwu Szkół Wyższych.

Do nauczania w Liceum im. R. Traugutta powrócił w roku 1959 jako kontraktowy nauczyciel języka łacińskiego.

Przez cały okres powojenny pracował naukowo w grupie metodycznej nauczycieli języka łacińskiego, której był kierownikiem.

Za pracę swą został w II RP odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę (1938), a po wojnie Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (1955) i Złotym Krzyżem Zasługi (1958).

Zmarł w Warszawie 28 marca 1962 roku.


****
Życiorys zamieszczony na stronie absolwentów Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 2006, autor: Cieślak Aleksander

J. Półćwiartek 'Dzieje Leżajska' - wyd. II Leżajsk 2003 str. 540.

1 komentarz:

  1. Konstanty Karwan (ur. 30 maja 1896 w Kuryłówce, zm. 28 marca 1962 w Warszawie) – polski pedagog i naukowiec.

    Edukację rozpoczął w szkole powszechnej w Kuryłówce, a potem kolejno: w Leżajsku, w Jarosławiu (chlubnie uzdolniony ukończył 7 – klasowe Gimnazjum Państwowe), w Kijowie (klasa ósma i egzamin dojrzałości zaliczony 25 czerwca 1918 roku w 2. Ukraińskim Gimnazjum Bractwa Cyrylo-Metodijewskiego i rok studiów na wydziale filozoficznym Kijowskiego Uniwersytetu Państwowego), w Kamieńcu Podolskim (na Ukraińskim Uniwersytecie Państwowym) i w Krakowie (studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w 1924 roku). Prace zawodową rozpoczął od 1 września 1923 roku w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, a potem kolejno: Gimnazjum Żeńskim Stowarzyszenia „Nauka i Praca”, w Gimnazjum im. H. Sienkiewicz, w Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, w Liceum im. R. Traugutta, w Liceum im. J. Słowackiego, w Prywatnym Liceum, w Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej i w II LO im. R. Traugutta, w Liceum Felczerskim, w Państwowej Szkole Położnych i w Szkole Inżynierskiej (wszystkie w Częstochowie). W latach 1922-1924 prezes Koła Naukowego Filologów Klasycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez cały okres powojenny pracował naukowo w grupie metodycznej nauczycieli języka łacińskiego, której był kierownikiem. Napisał pracę dla Polskiej Akademii Nauk: Igrzyska Olimpijskie w starożytności i dzisiaj, która znajduje się w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Za pracę swą został w II RP odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę (1938 lub 1939), a po wojnie Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (1955) i Złotym Krzyżem Zasługi (1958). Wymieniony w angielskiej cyclopaedii.

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty

Etykiety

1 listopada 2016 (1) 71 rocznica bitwy pod Kuryłówką (1) 72 rocznica bitwy pod Kuryłówką (1) 73. rocznica Bitwy pod Kuryłówką (1) 8 maja 1945 (2) AGAD (22) AGAD< Seidler (1) AK (2) album rodzinny (1) Aleksander Bilski (1) Alfred Mogiła Stankiewicz (1) Alfredówka (1) Almanach (1) Amberg (1) Anders (1) Andres (3) anegdoty rodzinne (1) Antek Wichura (1) Antoni Stankiewicz. Praca w III Rzeszy (5) Antonówka (1) AP Przemyśl (1) apelatywy (1) Arbeitsamt (2) archeologia (1) Archiwum Akt Nowych (1) Archiwum Główne Akt Dawnych (1) Archiwum Państwowe (1) Archiwum Państwowe w Rzeszowie (1) arcybiskup Wiednia Christoph von Schönborn (1) Argasiński (1) Art (1) artystka z Brzyskiej Woli (1) Ashner (1) Asner (1) Aszner (1) austriackie korzenie (1) Babcia Kasia (1) Babijczuk (1) Baczyński (1) Bal (1) Banas Wanda (1) Banaś (1) Banaś Józef (1) Baran (1) Baranów Sandomierski (1) Baranówka (2) Bartłomiej Brodziak (1) Bartoszewski (1) Baumann (1) Bawaria (5) Bazylika OO Bernardynów (1) Bąkowice (1) Beigert (10) Beigert Maciej (1) Bereza Tomasz (1) Berghaus Krakau (1) Berntsson (1) Betlejemka (1) Biblioteka Publiczna (1) Bielsko-Biała (1) Bieszczady (3) Bihar (1) Bilger (3) Biłgoraj (1) Biogramy (22) Biszcza (1) Bitwa pod Kuryłówką (4) Blaschke (2) Blog Roku 2011 (1) Blog Roku 2012 (1) Blog Roku 2015 (1) Bloomfield (1) Bochdan (1) Bochdan Hipolit (1) Bogacz Grażyna (1) Bogna Bender-Motyka (1) Bohemia (1) Bohorodczany (3) Bojarska Krzysztanowicz Jadwiga Wanda (1) Bończa (4) Borek Franciszek (1) Borek Stanisława (1) Borowa (1) Borszowska (1) Bój o Kuryłówkę (1) Bractwo Kurkowe (1) Bridgepoint (1) Bruckenthal (1) Brundorf (1) Brygidki (1) Brzeziński (1) Brzuszkiewicz (1) Brzyska Wola (3) Buczacz (2) Budapeszt (1) Buderaż (1) Buniowski ks. Michał (1) Bychawa (2) Bychawka (3) cadyk (1) CAW (1) Census (1) Census of the United States (1) Centralne Archiwum Wojskowe (2) cerkiew w Kuryłówce (1) Chałupki Piskorowickie (1) Chawa (1) Chłodnicki (1) cholera (1) Christoph von Schönborn (1) Chudy (1) Chyrów (1) Cieczkiewicz (1) Cielenkiewicz (1) Cieplice (1) Cieślikowa (1) Ciryt Rafał (1) Cisna (5) ck armia (2) CK Sąd Powiatowy (1) Cmentarz (2) cmentarz ewangelicki (1) cmentarz greckokatolicki w Kuryłówce (1) Cmentarz Łyczakowski (2) Cmentarz Na Pęksowym Brzyzku (1) Cmentarz Orląt Lwowskich (1) Cmentarz Rakowicki (2) Cmentarz Stary w Jarosławiu (1) Cmentarz w Kuryłówce (3) Connecticut (1) Czabański (1) Czapla (1) Czapliński (1) Czarnota (1) Czeremuszna (1) Czernichowce (1) czerwonka (1) Czułyma (1) Czupik (1) Ćwikła (8) Ćwikła Franciszek (1) Ćwikła Jan (1) Ćwikła Julian (1) Ćwikła Ryszard (1) Ćwikła Stanisław (1) Ćwikła Stanisław (1908-1985) (1) Dąbek Przemysław (1) Dąbrowski Florian (1) Dąbrowski Walerian (1) Dąmbska (1) de Pourbaix (1) Dec (1) Diakiewicz (3) Diakiewicz Stanisław (1) Dick (1) Dobrzański (1) Dolny (1) Dornbach (7) Dreyseitel (1) Drohobycz (1) drużyny strzeleckie (1) Drzewo genealogiczne (24) duchowni (1) Dück (1) Dworaczek (1) Dynów (1) dyzenteria (1) Dziewczyny wyklęte (2) Dziki Franciszek (1) Dzików (3) Eger (1) Ehresmann (1) Eidschun Connie (1) Ejczun (1) Elimelech Weissblum (1) Ellis Island (1) Ellisisland (5) emigracja (2) Emil Kostek ps Maciek (1) Epidemia cholery (4) epoka brązu (1) epoka żelaza (1) Etymologia nazwisk (2) Eustachiewicz (1) Family Search (7) Federkiewicz (1) Fehlbach (2) Feldman (19) Feldman Franciszka (3) Feldman Jadwiga (1) Feldman Jan (1) Feldman Janina (5) Feldman Józef (1) Feldman Julian (5) Feldmann Johan (1) Firstenhof (2) Fischer (2) Florczak Marek (1) Franciszek Przysiężniak (2) Franz (1) Fredro (2) Fredro Aleksander (1) Freifeld (1) Fruzińska (2) Gala Twórców (1) gaz musztardowy (1) Gazetka Rodzinna (1) Gdula (1) Gdula Atanazy (1) Gdula Stanisław Jerzy (1935-2011) (1) Gedroyc (5) gen. Anders (1) Genealogia (44) Genealogiczny Relax (1) Genebase (1) Genek Kwieciński (1) genogram (1) Genpol (1) Giedroyć (1) Gillershof (4) Gimnazjum oo. Jezuitów (1) Gliniany (2) Gnädinger (1) Gnändiger (1) Goetz (1) GOK Kuryłówka (2) Gołębiowska (1) Gołkowice (1) Gorylewicz (1) Gottlieb Rit (1) Graba (1) Graczyk (1) grekokatolicy (1) Grekowicz (1) Griner (1) Groll (2) Grossman (1) Grottger Artur (1) Gródek Jagielloński (2) Gruntowicz (1) Gryger (1) Guguł (1) Gyjakiewicz (1) h. Zaremba (1) Halesiak (2) Halik Rafał (1) Harlender (1) Harlender Jan (1887-1939) (1) Hartford (2) Hartleb (4) Haszto (1) Hausner (14) Hausner Artur Walenty (2) Hausner Jerzy Artur (1) Hausner Karol Aleksander (1) Hausner Ryszard (1) Hausner Stefan (1) Hausner Włodzimierz Karol (1) Hausner Zbigniew Henryk (1) Hektor (1) Herman (1) Hibsch (1) Hirschbach (2) Historia (3) Hitler (1) Hofman (1) Honoriusz Stankiewicz (1) Hornung (1) Horodenka (1) Horscht (1) Horst (4) Hryniszyn (1) Huber (1) Hütter (2) I wojna światowa (9) I wojna światowa nad Sanem (1) I WW (4) II wojna Światowa (11) III Rzesza (3) IIWW (1) Imieniny Antoniego Stankiewicz Antoni (1) Ingram (1) Internet (2) IPN (1) Iwaszek Agnieszka (1) IWW (1) Jadwiga Berntsson odeszła (1) Jaga (4) Jagiełła (1) Jamroży (1) Janina Oleszkiewicz (1) Janina Oleszkiewicz Przysiężniak (7) Janów Lubelski (1) Januszewski (1) Jarosław (9) Jasiński (1) Jelna (1) Jose (1) Josefinendorf Józefówka (2) Józefówka (3) Junosza (1) Kacprzak (1) Kaczmarski Krzysztof (1) Kahl (1) Kahlówka (4) Kahlówka 2015 (1) Kahlówka 2017 (1) Kalatówki (2) Kalimon Władysław (1) Kałmuk (3) Kapral (2) Kapral Zofia (1) kardynał Schönborn (1) Karolówka (1) Karwan (1) Karwan Konstanty (1896 - 1962) (1) Kasprowy Wierch (1) Kathleen Campbell Clement (2) Katyń (2) Kazimiera Myk-Magdziak (1) Kaźmierczak (1) Keswick (1) Kiełbowicz Malwina (1) Kiernica (1) Kiersnowscy (1) Kiersnowski Aleksander (1934-2018) (1) Kijanowski (1) Kijów (1) Kimlowski Józef (1) Kisielewicz Adam (1) Kiszakiewicz (1) Kłupko (1) Kobelnica (2) Kobylnica (1) Koch (1) Kochaj (1) Kochańska Marzena (1) Kociatkiewicz (2) Kociołek (1) Kolejka Leśna (1) kolejka linowa (1) koloniści niemieccy (33) kolonizacja józefińska (3) Koło ŚZŻAK w Leżajsku (1) kołowrotek (1) komunia (1) Kőnigsberg (3) Konopka (1) koń (1) Kończyce (1) Korczyński (1) Kosiarski Józef (2) Kosów Poleski (1) Kostrzewa (1) Kostrzewa Franciszek (1) Kostrzewa Michał (1) Kostrzewa Wawrzyniec (1) Kostrzewa Władysław (1) kościół Marii Magdaleny (1) Kościół św. Anny (1) kościół św. Józefa (1) Kościół św. Mikołaja (1) kościół św. Stanisława Biskupa (1) Kościółek (1) Kowalik Mariusz (2) Kowalska Dorota (1) Koziebrodzka (1) Kozieł (1) Krach (10) Krach Jan (1) Krach Jan (1946-2018) (1) Krach Weronika (1) Krach Zofia Kamila (1) Kraków (8) Krasnopolski (1) Krasnystaw (1) Kresy (8) Kronberger (1) Kronenberg (3) Kronenberger (4) Kronnberger (1) Król Kurkowy (1) Krupa (3) Krupa Stefania (1) Krysa (2) Krystyniacki (1) Krzan Wanda (1) Krzemieniec (3) Krzeszów (6) Krzyżanowski (1) Księgi Kościelne (25) księgi metrykalne (11) Kubis (1) Kucharska Krystyna (1) Kucharski (2) Kucharski Stanisław (1) Kuczyńska (1) Kukiz (1) Kukiz Paweł (1) Kukiz Tadeusz (1) Kulików (1) Kulinaria regionalne i narodowe (1) kultura łużycka (1) Kułacz (1) Kułacz Sławomir (3) Kumaszka (1) kurierzy (2) Kurowski Bogumił (1) Kuryłówka (27) Kuryłówka Dornbach (51) Kuziński (1) Kwieciński (1) Kycia Michał (1) Larendowicz (1) Laszki (1) Legenda (1) legioniści (1) Legiony (2) Leja (1) Leopold Lewicki (1) Lesko (1) Leżachów (1) Leżajsk (25) Liber Natorum (1) Limeryki (1) Linki Przydatne (1) Lipman (1) Lisowski (1) Listy z podróży do Ameryki (1) Litke (1) lniany obrus (1) Lubaczów (3) Lubelskie Korzenie (4) Lubelskie TG (1) lubgens (7) Lublin (1) Lubomirka (1) Luckschandel (2) ludobójstwo (1) Ludwig (6) Ludwik (4) Luton (1) Lwów (15) Lwów sw. Anny (1) Łaskawski Ignacy (1) Ławra Poczajowska (1) Łopatyń (2) Łuck (1) Madonny Kresowe (1) Magenheimer (1) Magiera (1) Majdańska Huta (1) malaria (1) Markiewicz Mieczysław (1) Markowski (1) Markut Zbigniew (1) Marusarz (1) Mastyło Konrad (1) Matejska Zofia (1) Matuszko (1) Matuszko Julian (1) Matuziński (1) Maziarski (1) Mazur Kasia (1) Meder (6) Medycyna (5) Merkel Angela (1) metryki (2) Michalik (1) Michałówka (3) Michlewski (1) Miechocin (3) Miednoje (1) Mielec (1) Mieszczańskie Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie (1) Miękisz Nowy (2) Mihlbach (1) Mikulska (1) milicja (1) Milii Wiktoria (1) Milli (14) Milli Adam (1) Milli Antoni (1) Milli Justyn (1) Milli Marianna (4) Milli Roman (1) Milli Wilhelmina (1) Minakowski Marek (2) MO (1) Mogiła (1) Moje zainteresowania i pasje (1) Monne Wanda (1) Mortka (1) Motyka (1) Motyka Janusz (2) Mowa pogrzebowa (1) Mróż (1) Mühlbach (1) Muzeum Powstania Warszawskiego (1) Myheritage (1) Na co umierali nasi przodkowie (2) NAC (2) Naskręski (1) Nefling (5) Nekropolia (1) Neunburg worm Wald (5) Newsweek (1) Nicpoń (1) Nida Rudolf (1) Nida Stanisław (1) Nida Tadeusz (1) Niedenthal (2) Nielepkowice (1) Niemczycki (1) Niemczyk (1) Niesiołowski (1) Nisko (7) NKWD (2) NOW_AK (1) NOW-AK (2) Nowaczyk Małgorzata (1) Nowak Szymon (2) Nowosielski (1) Nowosielski Jerzy (1) Nysa (1) obrzędy (1) odbiorcy (1) Oddział Ojca Jana (1) Ogrody Wspomnień (1) Ojciec Jan (6) Oleszkiewicz (3) Oleszkiewicz Janina (2) Ordyczyńska Anna (4) Ordyczyńska Maryla (4) Ordyczyńska Wiktoria (1) Ordyczyński (8) Ordyczyński Antoni Jan (1) Ordyczyński Jan Antoni (1) Ordyczyński Józef (1) Ordyk (1) Ordyka (3) organista (1) Orlęta Lwowskie (1) Osiński (1) Ossowa (1) Ostasiuk (1) Ostrowiec (3) Ostrowska Henryka (1) Ostrowski (1) Ośniki (1) Ożga (1) Paczyński (1) Padew Narodowa (1) papierosy (1) Papp (1) Parczewski (1) partyzanci (3) pasja i twórczość (1) patronimiki (1) PCK (1) Peigert (1) Penier (1) Perełka (1) Piave (2) Piawa (2) Piechota (1) Pietrusiewicz (1) Pietruszewicz (1) Pietrycha (1) Pikulski (1) Piliszko (1) Piliszko Rozalia (1) Piłat (1) Piłsudski (1) Pityńska Stefania (1) Pityński (4) Pityński Andrzej (1) Piwnica pod Baranami (1) plebania (1) Pleśniany (1) Pławo (1) poczta (2) Poddębce (1) Podzameczek (1) poezja (1) Pogrzeb (2) Pokolenie IV (1) Pokolenie IX (1) Pokolenie V (1) Pokolenie VI (1) Pokolenie VII (1) Pokolenie VIII (1) Politechnika Śląska (1) Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (1) Polska The Times (1) Polski Słownik Biograficzny (5) pomnik katyński (1) pomnik Wołyniaka (1) Porytowe Wzgórze (2) posag (1) Potoccy (2) Potocki (2) Potomkowie rodziny Milli (1) Powidlaki (1) powstanie warszawskie (1) prawosławni (1) Prech (1) Presch (2) Pro Memoria (2) Pro Memoriam (1) Przemyśl (2) Przędzel (1) Przydomki (1) Przysiężniak (4) Przysiężniak Jan (1) Przysiężniak Jerzy (2) ps Henia (1) ps Maria (1) ps Szpak (2) PSB (5) Puchalski Tadeusz (1) Pudełkiewicz (1) Puławy (1) Pysznica (1) rabin (1) Radwan (1) Radziechów (2) Rafał Drabik (1) Rakszawa (1) Rawa Ruska (1) Rawska (1) Raźnikiewicz (1) reb (1) refleksje na temat (3) Regmunt (2) Reichert (2) Reiner (1) Reising (1) Renda Krzysztof (1) Robutka (1) Rogala (1) Rokita Jan Maria (1) Romański Zdzisław (1) Rudnik nad Sanem (1) Rup Bogumił (1) Ruski Koniec (1) Rydygier (2) Rymut (1) rzeź wołyńska (1) Sabat (1) Sadrakuła (1) Sambor (1) San (1) Schaff (1) Schiffer (1) Schoenborn (1) Schoesser (1) Schonanger (2) Schőnanger (1) Schönborn (2) Schősser (2) Schősser Franciszek (1) Schősser Jan (1) Schősser Małgorzata (1) Sekuła (1) Seltenreich (1) Serafin (1) Sędzimir (1) Sieniawa (1) Sienkiewicz Henryk (1) Sikorski Zygmunt (1) Skalken (1) Skalska (1) Skałat (1) Skorupka (1) Skowronek (1) Skrzypczyk (1) Słaby (1) Słomka (1) Słowacki Juliusz (1) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1) Sobieszczański (2) Sobór Św. Trójcy (1) Socha (2) spadek po (1) Spiers (1) Spis Ludności Miasta Krakowa (1) Stachyra (1) Stadion hr Franciszek (1) Stalowa Wola (1) Stanisławów (3) Stankiewicz (11) Stankiewicz Anna Danuta (1) Stankiewicz Antoni (5) Stankiewicz Felicja Eugenia (1) Stankiewicz Jan (2) Stankiewicz Janina (6) Stankiewicz Stanisław (1) Stankiewicze z Dynowa (1) Stara Wieś (1) Stare Miasto (1) Staroń (1) Staruszkiewicz (1) Stary Zbaraż (1) statystyka (1) statystyka wyświetleń (1) Stępak Sławomir (1) straż grobowa (1) Stryj (1) Sturmwind (1) Suchodolski (1) Suchorzewski (1) Suchorzewski Jan Kazimierz (2) Sulimów (1) Sybir (1) szalona Baśka (1) Szałajko Roman (1) Szamik Maria (1) Szaniawski (1) Szczepkowska (1) Szczepkowska Eleonora (1) Szczepkowska Joanna (1) Szczepkowski (4) Szczepkowski Andrzej (1) Szczepkowski Jan (1) Szeptycki (2) Szewc (1) Szewczyk (1) Szpunar (1) Szpyrka (1) szwabskie pierogi (1) Ślęzak Roman (1) Śniatyn (1) Światowy Związek Żołnierzy AK (1) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (1) Świdnik (1) Świete Wrota (1) Święto Zmarłych (2) ŚZŻAK (2) T.G. "Sokół" (1) Tab (1) Tarnawiec (9) Tarnawska Eleonora (1) Tarnobrzeg (2) Tarnowscy (1) telegraf (1) Teodor Rhein (1) tercjarka (1) Tłumacz (1) Tokarski (1) Tomasz Nitsch (1) Towarzystwo Numizmatyczne (1) tradycje (2) trafika (1) trasa kurierska (1) Trociuk (1) Tryczyński (1) Tryncza (1) TSL (3) TTN (1) Tuligłowy (1) Turki (2) TVP Lublin (1) Twer (1) tyfus (1) Tykocin (1) UB (1) Ubieszyn (1) Uhnów (2) UJ (3) Ujejski (1) UJK (1) Ukraina (1) ul. Burmistrzów Zawilskich (1) ul. Harlendera (1) Ulas (2) ulica Ariańska (2) ulica Łyczakowska (1) Uniwersytet Krakowski (1) UPA (2) Urbański (1) Urodzeni we Lwowie (1) Urząd Repatriacyjny (2) Virtuti Militari (1) W poszukiwaniu korzeni Zapiski genealogiczne (1) Wacek (1) Wagner (3) Wajdowicz (1) Wanago (1) Wanda Wasilewska (2) Wanderszeit (1) Wańczyk (1) Warkowicze (1) Wawel (1) Wątróbka (1) Weisenberg (1) weiße suppe (2) Werfel (3) Werflówka (1) Węgierskie rody (1) Węgry (3) wiano (1) Wiącek (1) Wiązownica (2) Wiedeń (1) Wielkanoc (1) Wien (1) Wieniawa Chmielewski (1) Wierzbicki (1) Więcsław (2) Wildenthal Dzikowiec (6) Wilkos Aniela (2) Wilkos Katarzyna (1) Wioletta Gut-Siudak (1) Wirtenbergia (1) Wodecki Ernest (3) Wodziczka (1) Wojcieszyn Tadeusz (1) wojna obronna 1939 (1) Wojnar Antoni (1) Wolf (1) Wołyniak (5) Wołyń (4) Wólka Batorska (1) Wólka Łamana (1) Wróbel (1) Wspomnienia (14) Wspomnienia Antoniego Stankiewicza (2) Wspomnienia Janiny Stankiewicz (1) Wszystkich Świętych (1) Wyszukiwarki (1) Wywód przodków (9) Wyżniany (1) Yaki (1) Zabłotny (1) Zadwórze (1) Zadzierski (2) Zadzierski Józef (1) Zahoń (1) Zakopane (2) Zaleszczyki (1) Załuże (1) zamach na Quislinga (1) Zamarstynów (1) zamordowani w Katyniu (1) Zamość (1) Zarzycki (1) Zawadowicz (2) Zawadowicz Stanisław (1) Zawadzki (2) Zawilska Maria Leontyna (1) Zawilski Leopold (1) Zawirski (1) Zbaraż (2) Zbigniew Markut (1) Zborów (1) ZBOWID (1) Zdołbunów (1) Zduńska Wola (1) Złoczów (1) Zofia ze Sprowy Odrowąż (1) Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (1) ZWZ (1) Żdżanne (1) Żmigród (1) Żoladkiewicz (4) Żołnierze Wyklęci (3) Żołynia (2) Żółkiew (5) Żubracze (6) Żuk (1)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...