Dlaczego?

'Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci'. - Wisława Szymborska

niedziela, 10 maja 2015

9 maja - Obchody 70. rocznicy Bitwy pod Kuryłówką

Społeczny Komitet Obchodów - Stowarzyszenie Partyzanci "Ojca Jana" zorganizował w dniu 9 maja 2015 uroczystość poświęconą 70. rocznicy Bitwy pod Kuryłówką. 
Fot.  Rzym-kat kościół filialny św. Mikołaja w Kuryłówce, dawna cerkiew gr-kat. z 1896

W kościele (filialnym) pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce o godz. 11:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji poległych i zmarłych żołnierzy oraz cywilnych ofiar mieszkańców Kuryłówki. Koncelebrze przewodniczył ks. prałat ppłk Andrzej Surowiec – kapelan Wojska Polskiego.


Na obchody do Kuryłówki zjechało bardzo dużo gości, nawet z odległych stron.
Hufiec ZHP Nisko im. Szarych Szeregów z pocztem sztandarowym, delegacja leżajskich harcerzy - ZHP Hufiec Leżajsk wraz z pocztem sztandarowym Armii Krajowej, grupy rekonstrukcyjne 'Wir' z Biłgoraja i 'Wrzesień 39' z Jastkowic, harcerze ze Stalowej Woli, Młodzież Wszechpolska z Sokołowa Małopolskiego i Kolbuszowej, młodzież z ONR z Podkarpacia, poseł na Sejm RP Mieczysław Golba, poseł Sławomir Zawiślak, Zdzisław Leśko wicestarosta Powiatu Leżajskiego, Andrzej Janas wiceburmistrz Leżajska. Kombatanci żołnierze Armii Krajowej. Uczniowie szkół z Ulanowa, Stalowej Woli, Jastkowic. Byli również mieszkańcy Kuryłówki i Leżajska. Przedstawiciele OSP w Kuryłówce.




Fot. Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. Wir z Biłgoraja
W uroczystościach wzięły udział miejscowe władze - pan Tadeusz Halesiak wójt Gminy Kuryłówka, pan Roman Szałajko sekretarz Gminy Kuryłówka
Przemarsz pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych oraz harcerzy na teren obiektów OSP w Kuryłówce.





Fot. Aleksandra Jabłonowska z ciotką Marią Marcinowską i Wioletta Gut-Siudak. Maria Marcinowska z d. Krupa jest siostrą Michała Krupy ps. 'Wierzba', siostrą Stefanii Pityńskiej z d. Krupa ps. 'Perełka', ciotką Andrzeja Pityńskiego znanego rzeźbiarza
Fot. od lewej: Damian Kowalewski, Andrzej Ślęzak, Zbigniew Markut, Jerzy Przysiężniak i Mariusz Kowalik
Powitanie przez Jerzego Przysiężniaka i przemówienia okolicznościowe, m. in. Pełnomocnik Ruchu Narodowego Podkarpacie Oskar Kochman.
Został odczytany Apel Pamięci przez pana Damiana Kowalskiego. 

Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Kuryłówki, żołnierze wojska polskiego, Rodacy - stajemy do apelu w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Kuryłówką, aby przywołać pamięć walecznych żołnierzy NOW, którzy do końca walczyli o wolną Polskę
Przywołujemy bohaterów mieszkańców Kuryłówki i okolic, którzy doznali cierpień i krzywd ze strony sowieckiego okupanta. Wzywam żołnierzy AK i NOW, którzy stanęli do walki za Polskę wolną i suwerenną - stańcie do apelu (...)


Fot. od lewej: Władysław Baj, Wioletta Gut-Siudak, Teresa Prasownik dyrektorka szkoły z Ulanowa, ?.
Fot. Anna Ordyczyńska, Władysław Baj i Wioletta Gut-Siudak
Fot. Wioletta Gut-Siudak i Jerzy Przysiężniak - organizator Obchodów
Fot. od lewej: Mariusz Kowalik, ?, Zbigniew Markut - współorganizatorzy Obchodów
Na obchodach w Kuryłówce zameldował się Szwadron 3. Pułku Ułanów Śląskich z Biszczy. Na zdjęciu kapral rez. Piotr Kucharz i Anna Ordyczyńska
Fot. Tadeusz Puchalski, Anna Ordyczyńska i Mariusz Kowalik
Fot. Tadeusz Puchalski

Na gości czekała wojskowa grochówka, a po oficjalnych uroczystościach na terenie OSP w Kuryłówce delegacje udały się na Cmentarz w Kuryłówce i złożyły symboliczne wiązanki kwiatów na grobach poległych partyzantów.




Pani Maria Mirecka-Loryś na cmentarzu w Kuryłówce przy grobie 'Wołyniaka' i Janiny Oleszkiewicz-Przysiężniak 'Jaga' dzieliła się wspomnieniami sprzed 70 lat. 

Fot. Delegacje składające hołd poległym wysłuchały historii ofiar, okoliczności, w jakich zginęli w dniach 6, 8 i 9 maja 1945. Na zdjęciu z lewej krzyż z tabliczką - Stanisław Czapla i jego ojciec Jan Czapla zginęli śmiercią tragiczną, widoczny jest grób Juliana Makary. >> więcej o ofiarach Bitwy pod Kuryłówką

***
Jesteśmy zmęczeni ale szczęśliwi że mogliśmy być w Kuryłówce na tak pięknej uroczystości, choć mieliśmy do pokonania ponad 300 km ale warto było !!! Poznaliśmy takie wspaniałe osoby jak Pani Maria Mirecka-Loryś czy Pani Maria -siostra Michała Krupy ps "Wierzba".
Odwiedziliśmy groby "Jagi i Wołyniaka" oddając im hołd - powiedział Mariusz Warachim, dziękując Jerzemu Przysiężniakowi i Pani Magdalenie Chojnackiej za zaproszenie do Społecznego Komitetu Obchodów.
***
W skład zespołu Społecznego Komitetu Obchodów 70. rocznicy Bitwy pod Kuryłówką weszły osoby powiązane rodzinnie z żołnierzami podziemia niepodległościowego, historycy, działacze związani z konspiracją i Żołnierzami Wyklętymi w osobach:
 1. Jerzy Przysiężniak- Koordynator
 2. Zbigniew Markut
 3. Dionizy Garbacz
 4. Przemysław Dąbek
 5. Mirosław Majkowski
 6. Mariusz Warachim
 7. Mariusz Kowalik
 8. Stanisław Szymula
 9. Magdalena Chojnacka 
10.Tadeusz Puchalski
11.Jan Rzekęć
***


****


****

Linki powiązane z tematem:

Bitwa pod Kuryłówką 6-8 maja 1945

piątek, 8 maja 2015

8 maja - kartka z kalendarza

Pojechałam dzisiaj do Kuryłówki na cmentarz w poszukiwaniu grobów ofiar sprzed dokładnie siedemdziesięciu lat. 
Dzisiaj, 8 maja jest rocznica okropnej tragedii, jaka się przydarzyła mieszkańcom wsi. NKWD w odwecie za przegraną bitwę stoczoną 6 maja 1945 roku z oddziałami 'Wołyniaka', 'Radwana', 'Majki' spalili niemal całą wieś. 
Jak powiedział Pan dr hab. Krzysztof Kaczmarski z IPN O/ Rzeszów w podczas konferencji popularnonaukowej dwa dni temu: 
'Bitwa pod Kuryłówką stoczona 6 maja 1945 roku była jedną z największych bitew, jakie żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego stoczyli z Sowietami na ziemiach polskich. Była to bitwa zwycięska! 6 maja 45. - dwa dni przed kapitulacją III Rzeszy niemieckiej, dwa dni przed zakończeniem II wojny światowej w Europie. Ta data wymownie pokazuje, że dla Polaków i Polski koniec II wojny światowej i klęska Niemiec bynajmniej nie oznaczała przywrócenia suwerennego państwa polskiego utraconego we wrześniu 39. w wyniku najazdu najpierw 1 września przez Niemcy, a 17 września przez Sowietów'. Straty były ogromne.
Zginęło wówczas 9 mieszkańców Kuryłówki. 
Karol Kycia, Mikołaj Bielak, Jerzy Buczko, Julian Makara, Jan Czapla, Stanisław Czapla, Franciszek Góral, Michał Kostek, Jan Josse.
O wydarzenia z 6 -8 maja 1945 pisałam we wcześniejszym blogu. Tam umieściłam zdjęcia ich grobów.

***
Spotkałam na cmentarzu starszą panią, zaczepiłam ją pytając o grób Franciszka Górala, jednego z dziewięciu ofiar sprzed 70 lat. Nie pamiętała, gdzie jest pochowany, ale przy okazji opowiedziała mi swoją historię. Drżącym głosem i ze łzami w oczach.



Nazywa się Maria Borek z Kotulskich. Jej babcia Rogożyńska, była w Ameryce, tam wyszła za mąż, tam urodziła dwoje dzieci. Małżeństwo nie było udane, babcia umarła, a dziadek z dziećmi wrócił do Polski. Trafili do Brzyskiej Woli.
Jedna córka Anna Rogożyńska wyszła za mąż za Franciszka Kotulskiego z Brzyskiej Woli. To mama pani Marii Mieszkali w Kuryłówce na Polskim Końcu blisko rzeki Złota. 

29 czerwca 1944 roku pamiętna bitwa na Kahlówce w Kuryłówce, kiedy to Kałmuki / Mongoły próbowały zlikwidować oddziały partyzanckie. 
Pani Anna i Franciszek Kotulscy mieli troje dzieci: Marię ur. 18 VIII 1931, syna Władysława ur. 12 VIII 1926 i syna Stanisława ur. 18 V 1924.
Wtedy, jak Mongoły walczyły z partyzantami, pani Maria pasła krowy na pastwisku za Tarnawcem. Było dużo osób, które pasły tam krowy. Dwóch Mongołów na koniach wjechało na to pastwisko, dorwali jedną dziewczynę (Zdeb z Kuryłówki), kazali jej się rozbierać, ale kiedy zorientowali się, że ona jest wysoko w ciąży, zostawili ją w spokoju. Pani Maria miała wtedy 13 lat, Mongoły nie czepiali się ani jej, ani innych małych dzieci, które tam pasły krowy. Dali spokój też staremu dziadkowi.

Mongoły - jak opowiadała pani Maria robili w tym czasie łapankę, szukali ludzi na roboty do Niemiec. Mama pani Marii kazała swoim synom się schować, Mongoły przepytywali mamę gdzie ma synów. Ona skłamała, że są w kościele na mszy. Poszli z nią do kościoła, ale dzieci tam nie było. Zabrali mamę do Biłgoraja, a potem do więzienia na Zamek w Zamościu.
Była obława, zabili wtedy Gagosza. W międzyczasie jednego z synów 19-letniego Stanisława Kotulskiego zabrali do również do więzienia do Zamościa. Tam mama wśród grupy mężczyzn wyprowadzonych na spacer rozpoznała swojego syna. Była świadkiem, jak załadowali 50 mężczyzn na ciężarówkę i gdzieś ich wywieźli. Wśród nich był jej syn Staszek. 

Przed pamiętną bitwą partyzantów z NKWD 6 maja 1945 rodzina Kotulskich, jak wszyscy mieszkańcy Kuryłówki została ostrzeżona o planowanych walkach i zdążyła ukryć trochę swojego dobytku m. in zboże, mąkę, ubrania etc. 
8 maja, jak NKWD przyjechało do Kuryłówki pomścić przegraną bitwę, Kotulscy, mimo, że mieszkali na Polskim Końcu też doznali strat. Dom co prawda nie został spalony, ale wszystko co przed bitwą ukryli poza domem zostało spalone. Ktoś rzucił granatami w kryjówkę. To co było w domu uratowało się, ale nie mieli mąki, zboża, ziemniaków.

Pani Maria 9 X 1954 roku wyszła za mąż za Andrzeja Borka (ur. 30 XI 1932) s. Michała Borka i Anieli Ciołek. Brat męża Eugeniusz Borek ożenił się ze Stanisławą Ćwikła (bratanicą mojej babci). 


Obiecałam pani Marii odszukać informacji o zaginionym bracie Stanisławie Kotulskim, który najprawdopodobniej został wywieziony z Zamku w Zamościu i gdzieś rozstrzelany. 

Linki:


środa, 6 maja 2015

Obchody 70. rocznicy Bitwy pod Kuryłówką. Konferencja popularno-naukowa

6 maja 2015 w sali widowiskowej GOK w Kuryłówce odbyła się  konferencja popularno-naukowa w ramach obchodów 70. rocznicy Bitwy pod Kuryłówką. Obchody pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego zorganizował Instytut Pamięci Narodowej O/Rzeszów i Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce.
Spośród zaproszonych gości pan Tadeusz Bazan wygłosił referat 'Pogranicze Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny w okresie II wojny światowej', uwzględniając osadnictwo ludności na naszym terenie, etniczny skład ludności. 

Pan dr hab. Krzysztof Kaczmarski z IPN O/ Rzeszów przedstawił 'Przebieg Bitwy pod Kuryłówką'. 
Bitwa pod Kuryłówką stoczona 6 maja 1945 roku była jedną z największych bitew, jakie żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego stoczyli z Sowietami na ziemiach polskich. Była to bitwa zwycięska! 6 maja 45. - dwa dni przed kapitulacją III Rzeszy niemieckiej, dwa dni przed zakończeniem II wojny światowej w Europie. Ta data wymownie pokazuje, że dla Polaków i Polski koniec II wojny światowej i klęska Niemiec bynajmniej nie oznaczała przywrócenia suwerennego państwa polskiego utraconego we wrześniu 39. w wyniku najazdu najpierw 1 września przez Niemcy, a 17 września przez Sowietów. Tak naprawdę zaczęła się nowa sowiecka okupacja.

Fot. dr hab. Krzysztof Kaczmarski IPN Oddział Rzeszów


Pan Tomasz Bereza z IPN O/ Rzeszów przedstawił informacje -  'Represje NKWD'.
(...) Kim byli sprawcy tej zbrodni? Dowodził nimi płk Starycyn. Stał na czele pułku NKWD powołanego 29 kwietnia 1945 roku przez Sierowa. Sowieci liczyli na to, że uda się władzę ludową zaprowadzić przy współpracy Polaków. Powołano nawet wojska wewnętrzne na wzór wojsk NKWD. Okazało się jednak, że żołnierze wojsk wewnętrznych polskich nie chcą walczyć przeciwko Polakom. Najpierw 23 kwietnia dezerteruje cały batalion w Lubaczowie, 3 maja dezerteruje polski batalion wojsk wewnętrznych w Biłgoraju. Sowieci przewidując rozwój sytuacji, tworzą kombinowane oddziały, bardzo mobilne, które mają walczyć z polskim podziemiem, które mają również ścigać polskich dezerterów z Armii Berlinga. Powołany 29 kwietnia 1945 zbiorczy pułk NKWD pod dowództwem płk. Starycyna był bezpośrednio odpowiedzialny za masakrę w Kuryłówce. W skład tego pułku wchodziły bataliony 11 pułku pogranicznego NKWD i 372 pułku strzelców NKWD. Stacjonowali w Biłgoraju. (...)



Zaproszonych gości przywitał wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak. Na spotkanie do Kuryłówki przybyli m. in. dr hab. Krzysztof Kaczmarski z IPN O/ Rzeszów, Tomasz Bereza z IPN O/ Rzeszów, Artur Brożyniak pracownik IPN w Rzeszowie, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Wojciech Łuczak, Tadeusz Bazan, Dionizy Garbacz autor licznych książek m. in. 'Wołyniak legenda prawdziwa', 'Żołnierze Wołyniaka', Zbigniew Markut, pani dr Wioletta Gut-Siudak, pan dr Józef Lorenc były dyrektor Technikum Rachunkowości Rolnej w Wysokiej, prezes Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Rzeszowie, lek. med. Władysław Wróblewski z Rzeszowa. Antoni Bereziewicz i Bogumił Pempuś przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej, Roman Federkiewicz z Muzeum Ziemi Leżajskiej. Kombatanci Armii Krajowej, NOW i inne ugrupowania bojowe, wicestarosta Powiatu Leżajskiego Zdzisław Leśko, wójt Gminy Potok Edward Hacia, wójt Gminy Biszczy Zbigniew Pyczko. Radni Gminy Kuryłówka wraz z przewodniczącym Stanisławem Kotulskim. Delegacja Związku Strzeleckiego Zespoły Szkół w Leżajsku. Sekretarz Gminy Kuryłówka Roman Szałajko oraz mieszkańcy Gminy Kuryłówka. 
Fot. Wicemerszałek Województwa Podkarpackiego Wojciech Łuczak




Fot. Tadeusz Bazan, Józef Lorenc, Anna Ordyczyńska, dr Wioletta Gut-Siudak, Władysław Baj
Fot. Tomasz Bereza z IPN O/ Rzeszów, dr Józef Lorenc, lek. med. Władysław Wróblewski z Rzeszowa







Fot. dr Wioletta Gut-Siudak i Tomasz Bereza

***
Obchody związane z 70. rocznicą Bitwy pod Kuryłówką rozpoczęły się 3 maja 2015, w dniu 6 maja odbyła się konferencja naukowa, mieliśmy okazję oglądnąć film 'Kwatera Ł - kwatera na Łączce'. 
Miejsce, w którym od połowy 1948 chowane były potajemnie ciała więźniów Więzienia mokotowskiego na tzw. "łączce" znajdowało się na Cmentarzu Cywilnym – Powązki, graniczącym wspólnym murem z dawnym Cmentarzem Wojskowym. Na miejscu tym urządzono kompostownię, potem śmietnik, a w 1964 roku włączono je do sąsiadującego Cmentarza Wojskowego nadając obu częściom – cywilnej i wojskowej nazwę: Cmentarz Komunalny – Powązki 

***

9 maja odbędzie się w Kuryłówce kolejna część obchodów związanych z tragicznymi wydarzeniami w ostatnich dniach wojny, jakie wydarzyły się w Kuryłówce. 

Program obchodów:
1.Uroczysta Msza Święta w kościele (filialnym) pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce- godz. 11:00 -w intencji poległych i zmarłych żołnierzy oraz cywilnych ofiar mieszkańców Kuryłówki.
Koncelebrze przewodniczy ks. prałat ppłk Andrzej Surowiec – kapelan Wojska Polskiego.
2.Przemarsz pocztów sztandarowych, formacji wojskowych, grup rekonstrukcyjnych oraz harcerzy na teren obiektów OSP w Kuryłówce.
3.Powitanie i przemówienia okolicznościowe
4. Apel poległych z udziałem kompanii honorowej i pocztu sztandarowego 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku.
5. Złożenie wieńców na grobach poległych partyzantów-Cmentarz w Tarnawcu (Delegacje)
6. Zakończenie
7. Poczęstunek – wojskowa zupa grochowa i herbata
Przedsięwzięcie zostało objęte oficjalnym patronatem ze strony Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
przy Sejmie Rzeczpospolitej Polski.

8 maja - kartka z kalendarza

wtorek, 28 kwietnia 2015

Rodzina Mastyło z Kuryłówki

Zainteresowałam się rodziną Mastyłów z Kuryłówki. Początkowo skojarzyłam z panią Bajową, sąsiadką mojej babci w Kuryłówce Anną Baj z d. Mastyło, która mieszkała razem ze swoją córką Marią Nowak. Anna Baj z Mastyłów była babcią moich kolegów z podwórka i prawdopodobnie żyła 101 lat. 
Jako dziecko biegałam codziennie do Nowaków, bawiłam się z wnukami babci Bajowej - Frankiem, Józkiem, Staszkiem i młodszą ode mnie Władką Nowak.


I tak, wertując księgi parafialne, szukając informacji w Internecie dotarłam do Konrada Mastyło, wybitnego pianisty, organisty, kompozytora i akompaniatora w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie. Konrad Mastyło urzekł mnie szczególnie za muzykę, którą nagrał do mojego ulubionego filmu 'Podwójne życie Weroniki' Kieślowskiego.
W biografii Konrada nie znalazłam za wiele informacji o pochodzeniu przodków. Wspomina jedynie dziadka Franciszka, który był organistą w Biszczy. 
Franciszek Mastyło s. Stefana i Marii Sycz ur. się 29 maja 1901 roku w Kuryłówce 325. Trzy lata wcześniej urodzili się bracia bliźniacy - Józef i Walenty.
Franciszek miał 28 lat, gdy poślubił 5 lat młodszą od siebie Marię Elżbietę Andres z Tarnawca. 


Rodzina Andresów jest mi bliska, z racji mojej praprababki Marii Feldman z Andresów, żony mojego prapradziadka Adama Feldmana. Z kolei brat Adama Antoni Feldman miał żonę Franciszkę Kruk, wdowę po Wawrzyńcu Szyczu. Franciszka Kruk i Wawrzyniec Szycz to dziadkowie Franciszka Mastyło.
Ale to nie koniec koligacji. 
Siostra Franciszka Mastyło, Anna poślubiła Antoniego Baja, którego pradziadek Jakub Więcsław i Anna Kusz byli jednocześnie moimi 4xpradziadkami po kądzieli.
Będę musiała uzupełnić mój wywód przodków linii macierzystej pokolenie VIII.
Stefan Mastyło (wyrobnik kowala) s. Eliasza i Ewy Ciupa pochodził z Piskorowic, miał też żonę Łucję Socha c. Katarzyny z Brzyskiej Woli. Ślub odbył się 16 lutego 1886 w Kuryłówce. (Księga Zaślubionych T II poz. 272).


Stefan ponownie ożenił się 8 lutego 1887 (lat 28) z 27 letnią wdową po Piotrze Gwoździu - Marianną Sycz c. Wawrzyńca i Franciszki Kruk. 



 ***
 tree

***
Konrad Mastyło jest absolwentem LO im. KEN w Stalowej Woli. Ukończył Szkołę Muzyczną im. J. Paderewskiego. Absolwent Szkoły Muzycznej w Krakowie.
Na stałe współpracuje z Jackiem Wójcickim, Anną Szałapak, Beatą Rybotycką, Elżbietą Towarnicką. Współpracował z Markiem Grechuta, będąc członkiem zespołu ANAWA. Nagrał muzykę do znanych filmów: Kieślowskiego - Dekalog, Podwójne życie Weroniki, Trzy kolory, oraz Europa Europa - Agnieszki Holland. Jest wykonawcą muzyki do filmów: Pornografia reż. Jan Jakub Kolski, Czas Honoru - reż. Michał Kwieciński i in., współpracuje z Zygmuntem Koniecznym, Janem Kanty Pawluśkiewiczem, Zbigniewem Preisnerem.
Wykładowca w PWST im. Ludwika Solskiego, nauczyciel w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.

Popularne posty

Etykiety

8 maja 1945 (2) AGAD (18) AGAD< Seidler (1) AK (1) Aleksander Bilski (1) Alfred Mogiła Stankiewicz (1) Almanach (1) Amberg (1) Anders (1) Andres (2) anegdoty rodzinne (1) Antoni Stankiewicz. Praca w III Rzeszy (5) Antonówka (1) AP Przemyśl (1) apelatywy (1) Arbeitsamt (2) archeologia (1) Archiwum Akt Nowych (1) Archiwum Główne Akt Dawnych (1) Archiwum Państwowe (1) Archiwum Państwowe w Rzeszowie (1) arcybiskup Wiednia Christoph von Schönborn (1) Argasiński (1) Art (1) austriackie korzenie (1) Babijczuk (1) Banas Wanda (1) Banaś (1) Baran (1) Bartoszewski (1) Bartłomiej Brodziak (1) Bawaria (5) Bazylika OO Bernardynów (1) Beigert (7) Bereza Tomasz (1) Betlejemka (1) Biblioteka Publiczna (1) Bielsko-Biała (1) Bieszczady (3) Bilger (3) Biogramy (19) Biszcza (1) Bitwa pod Kuryłówką (3) Biłgoraj (1) Blaschke (2) Blog Roku 2011 (1) Blog Roku 2012 (1) Bloomfield (1) Bochdan (1) Bochdan Hipolit (1) Bohemia (1) Bohorodczany (3) Borek Franciszek (1) Bończa (4) Bractwo Kurkowe (1) Bridgepoint (1) Bruckenthal (1) Brygidki (1) Brzeziński (1) Brzyska Wola (2) Buczacz (1) Budapeszt (1) Buderaż (1) Bychawa (1) Bychawka (2) Bój o Kuryłówkę (1) Bąkowice (1) cadyk (1) Census (1) Census of the United States (1) Centralne Archiwum Wojskowe (2) cerkiew w Kuryłówce (1) Christoph von Schönborn (1) Chudy (1) Chyrów (1) Chłodnicki (1) Cieczkiewicz (1) Cielenkiewicz (1) Cieplice (1) Cieślikowa (1) Ciryt Rafał (1) Cisna (4) ck armia (2) CK Sąd Powiatowy (1) Cmentarz (2) cmentarz greckokatolicki w Kuryłówce (1) Cmentarz Rakowicki (2) Cmentarz w Kuryłówce (1) Cmentarz Łyczakowski (1) Connecticut (1) Czapla (1) Czapliński (1) Czarnota (1) Czeremuszna (1) Czernichowce (1) czerwonka (1) Czułyma (1) de Pourbaix (1) Dec (1) Diakiewicz (2) Dobrzański (1) Dolny (1) Dornbach (7) Dreyseitel (1) Drohobycz (1) Drzewo genealogiczne (22) duchowni (1) Dworaczek (1) dyzenteria (1) Dziewczyny wyklęte (1) Dziki Franciszek (1) Dąmbska (1) Eger (1) Ehresmann (1) Ejczun (1) Elimelech Weissblum (1) Ellisisland (5) emigracja (1) Emil Kostek ps Maciek (1) Epidemia cholery (4) epoka brązu (1) epoka żelaza (1) Etymologia nazwisk (2) Family Search (6) Feldman (16) Feldman Franciszka (2) Feldman Jadwiga (1) Feldman Jan (1) Feldman Janina (2) Feldman Julian (3) Feldman Józef (1) Firstenhof (2) Fischer (2) Fredro (2) Fredro Aleksander (1) Freifeld (1) Fruzińska (1) gaz musztardowy (1) Gazetka Rodzinna (1) Gdula (1) Gedroyc (4) gen. Anders (1) Genealogia (41) Genebase (1) Genek Kwieciński (1) genogram (1) Genpol (1) Giedroyć (1) Gillershof (3) Gimnazjum oo. Jezuitów (1) Gliniany (1) Gnändiger (1) GOK Kuryłówka (2) Gottlieb Rit (1) Gołkowice (1) Gołębiowska (1) Graczyk (1) grekokatolicy (1) Grekowicz (1) Griner (1) Groll (2) Grottger Artur (1) Gryger (1) Gródek Jagielloński (2) Guguł (1) h. Zaremba (1) Halesiak (2) Halik Rafał (1) Harlender (1) Hartford (1) Hartleb (3) Haszto (1) Hausner (12) Hausner Artur Walenty (2) Hausner Karol Aleksander (1) Hausner Ryszard (1) Hausner Stefan (1) Hektor (1) Herman (1) Historia (3) Hofman (1) Honoriusz Stankiewicz (1) Hornung (1) Horodenka (1) Horst (3) Huber (1) I wojna światowa (9) I wojna światowa nad Sanem (1) I WW (3) II wojna Światowa (9) III Rzesza (1) IIWW (1) Imieniny Antoniego Stankiewicz Antoni (1) Ingram (1) Internet (2) IPN (1) Iwaszek Agnieszka (1) IWW (1) Jaga (3) Jagiełła (1) Jamroży (1) Janina Oleszkiewicz (1) Janina Oleszkiewicz Przysiężniak (3) Januszewski (1) Jarosław (3) Jasiński (1) Jelna (1) Jose (1) Josefinendorf Józefówka (2) Józefówka (1) Kacprzak (1) Kaczmarski Krzysztof (1) Kahl (1) Kahlówka (2) Kalatówki (1) Kapral (2) Kapral Zofia (1) kardynał Schönborn (1) Karolówka (1) Katyń (1) Kałmuk (2) Kaźmierczak (1) Keswick (1) Kiersnowska (1) Kijanowski (1) Kimlowski Józef (1) Kisielewicz Adam (1) Kiszakiewicz (1) Kobelnica (1) Kochaj (1) Kociatkiewicz (1) Kolejka Leśna (1) kolonizacja józefińska (3) koloniści niemieccy (31) Konopka (1) Korczyński (1) Kosiarski Józef (2) Kostrzewa (1) Kowalska Dorota (1) Koziebrodzka (1) Koło ŚZŻAK w Leżajsku (1) kołowrotek (1) koń (1) Kończyce (1) Kościół św. Anny (1) kościół św. Józefa (1) Kościół św. Mikołaja (1) kościół św. Stanisława Biskupa (1) Krach (8) Kraków (8) Krasnopolski (1) Krasnystaw (1) Kresy (8) Kronenberg (2) Kronenberger (3) Krupa (2) Krupa Stefania (1) Krzemieniec (3) Krzeszów (4) Krzyżanowski (1) Król Kurkowy (1) Księgi Kościelne (22) księgi metrykalne (10) Kubis (1) Kucharski (1) Kuczyńska (1) Kukiz (1) Kukiz Paweł (1) Kukiz Tadeusz (1) Kulików (1) Kulinaria regionalne i narodowe (1) kultura łużycka (1) Kumaszka (1) kurierzy (2) Kuryłówka (16) Kuryłówka Dornbach (49) Kuziński (1) Kułacz (1) Kułacz Sławomir (3) Kwieciński (1) Kycia Michał (1) Kłupko (1) Kőnigsberg (1) Larendowicz (1) Legenda (1) legioniści (1) Legiony (2) Leja (1) Leopold Lewicki (1) Lesko (1) Leżachów (1) Leżajsk (23) Limeryki (1) Linki Przydatne (1) Lipman (1) Lisowski (1) Litke (1) Lubaczów (3) Lubelskie Korzenie (4) Lubelskie TG (1) lubgens (7) Lublin (1) Lubomirka (1) Luckschandel (2) ludobójstwo (1) Ludwig (5) Ludwik (4) Luton (1) Lwów (13) Madonny Kresowe (1) Magiera (1) Majdańska Huta (1) malaria (1) Markiewicz Mieczysław (1) Markowski (1) Mastyło Konrad (1) Matuszko (1) Matuszko Julian (1) Matuziński (1) Maziarski (1) Meder (4) Medycyna (5) Merkel Angela (1) metryki (2) Michalik (1) Michałówka (1) Michlewski (1) Miechocin (1) Miednoje (1) Mieszczańskie Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie (1) Mikulska (1) Milii Wiktoria (1) Milli (12) Milli Antoni (1) Milli Justyn (1) Milli Marianna (3) Milli Roman (1) Minakowski Marek (2) Miękisz Nowy (1) Mogiła (1) Moje zainteresowania i pasje (1) Monne Wanda (1) Motyka (1) Motyka Janusz (1) Mróż (1) Muzeum Powstania Warszawskiego (1) Myheritage (1) Na co umierali nasi przodkowie (2) NAC (2) Nefling (5) Nekropolia (1) Neunburg worm Wald (5) Newsweek (1) Nida Rudolf (1) Nida Stanisław (1) Niedenthal (2) Nielepkowice (1) Niemczyk (1) Niesiołowski (1) Nisko (5) NKWD (1) NOW-AK (1) NOW_AK (1) Nowaczyk Małgorzata (1) Nowak Szymon (1) Nowosielski (1) Nysa (1) odbiorcy (1) Oddział Ojca Jana (1) Ogrody Wspomnień (1) Ojciec Jan (1) Oleszkiewicz (3) Oleszkiewicz Janina (1) Ordyczyńska Anna (3) Ordyczyńska Maryla (2) Ordyczyńska Wiktoria (1) Ordyczyński (6) Ordyczyński Józef (1) Ordyka (1) organista (1) Osiński (1) Ossowa (1) Ostasiuk (1) Ostrowiec (3) Ośniki (1) Paczyński (1) Padew Narodowa (1) papierosy (1) Parczewski (1) partyzanci (2) patronimiki (1) PCK (1) Peigert (1) Perełka (1) Piave (2) Piawa (2) Pietrusiewicz (1) Pietruszewicz (1) Pietrycha (1) Pikulski (1) Piliszko (1) Pityński (3) Piwnica pod Baranami (1) Piłat (1) Piłsudski (1) plebania (1) Pleśniany (1) poczta (1) Poddębce (1) Podzameczek (1) Politechnika Śląska (1) Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (1) Polska The Times (1) Polski Słownik Biograficzny (5) posag (1) Potoccy (2) Potocki (2) prawosławni (1) Prech (1) Presch (1) Pro Memoria (2) Pro Memoriam (1) Przedmieście Jarosławskie (1) Przemyśl (2) Przydomki (1) Przysiężniak (3) Przysiężniak Jerzy (1) Przędzel (1) ps Szpak (2) PSB (5) Pudełkiewicz (1) Puławy (1) Pławo (1) rabin (1) Radwan (1) Radziechów (2) Rakszawa (1) Rawa Ruska (1) Raźnikiewicz (1) reb (1) Regmunt (2) Reichert (2) Reiner (1) Reising (1) Renda Krzysztof (1) Rogala (1) Rokita Jan Maria (1) Romański Zdzisław (1) Rup Bogumił (1) Ruski Koniec (1) Rydygier (2) Rymut (1) rzeź wołyńska (1) Sambor (1) San (1) Schaff (1) Schiffer (1) Schoenborn (1) Schoesser (1) Schonanger (1) Schönborn (2) Schősser (1) Sekuła (1) Seltenreich (1) Sieniawa (1) Skalken (1) Skalska (1) Skałat (1) Skorupka (1) Skowronek (1) Sobieszczański (2) Sobór Św. Trójcy (1) Socha (2) spadek po (1) Spis Ludności Miasta Krakowa (1) Stachyra (1) Stadion hr Franciszek (1) Stalowa Wola (1) Stanisław Jerzy Gdula (1) Stanisławów (3) Stankiewicz (11) Stankiewicz Antoni (4) Stankiewicz Felicja Eugenia (1) Stankiewicz Jan (2) Stankiewicz Janina (1) Stara Wieś (1) Staroń (1) Staruszkiewicz (1) Stary Zbaraż (1) statystyka (1) statystyka wyświetleń (1) straż grobowa (1) Stryj (1) Sturmwind (1) Suchodolski (1) Suchorzewski (1) Suchorzewski Jan Kazimierz (2) szalona Baśka (1) Szamik Maria (1) Szałajko Roman (1) Szczepkowska (1) Szczepkowska Joanna (1) Szczepkowski (4) Szczepkowski Andrzej (1) Szczepkowski Jan (1) Szeptycki (2) Szewczyk (1) Szpunar (1) Szpyrka (1) szwabskie pierogi (1) Sędzimir (1) Słowacki Juliusz (1) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1) T.G. "Sokół" (1) Tab (1) Tarnawiec (9) Tarnowscy (1) telegraf (1) Teodor Rhein (1) tercjarka (1) TMZL (1) Tokarski (1) Tomasz Nitsch (1) trafika (1) Trociuk (1) Tryncza (1) TSL (2) Tuligłowy (1) Turki (2) Twer (1) tyfus (1) Tykocin (1) UB (1) Uhnów (2) UJ (1) Ujejski (1) Ukraina (1) ul. Burmistrzów Zawilskich (1) Ulas (1) ulica Ariańska (2) ulica Łyczakowska (1) UPA (2) Urbański (1) Urząd Repatriacyjny (2) Virtuti Militari (1) Wagner (3) Wajdowicz (1) Wanago (1) Wanda Wasilewska (2) Wanderszeit (1) Warkowicze (1) Wawel (1) Wańczyk (1) Weisenberg (1) weiße suppe (2) Werfel (2) Werflówka (1) wiano (1) Wiedeń (1) Wielkanoc (1) Wien (1) Wieniawa Chmielewski (1) Wildenthal Dzikowiec (6) Wilkos Aniela (2) Wilkos Katarzyna (1) Wioletta Gut-Siudak (1) Wirtenbergia (1) Wiązownica (2) Więcsław (2) Wodecki Ernest (2) Wodziczka (1) Wojnar Antoni (1) Wołyniak (4) Wołyń (4) Wróbel (1) Wspomnienia (12) Wszystkich Świętych (1) Wyszukiwarki (1) Wywód przodków (9) Wólka Batorska (1) Wólka Łamana (1) Wątróbka (1) Węgry (2) Yaki (1) Zabłotny (1) Zadwórze (1) Zadzierski (2) Zakopane (1) Zaleszczyki (1) Zamarstynów (1) Zamość (1) Zarzycki (1) Zawadowicz (1) Zawadzki (1) Zawilski Leopold (1) Zawirski (1) Załuże (1) Zbaraż (2) Zborów (1) ZBOWID (1) Zdołbunów (1) Zofia ze Sprowy Odrowąż (1) Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (1) ZWZ (1) Złoczów (1) Ćwikła (9) Ćwikła Franciszek (1) Ćwikła Jan (1) Łaskawski Ignacy (1) Ławra Poczajowska (1) Łopatyń (2) Łuck (1) Śniatyn (1) Światowy Związek Żołnierzy AK (1) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (1) Świete Wrota (1) Święto Zmarłych (1) ŚZŻAK (1) Żdżanne (1) Żmigród (1) Żoladkiewicz (4) Żołnierze Wyklęci (2) Żołynia (1) Żubracze (5) Żuk (1) Żółkiew (5)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...