'Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci'. - Wisława Szymborska

poniedziałek, 28 stycznia 2013

Wojnar Antoni (1910-1982)

Biografię Antoniego Wojnara napisałam na podstawie wspomnień przekazanych mi przez jego córkę - Krystynę Wojnar Kucharskiej.

Antoni Wojnar urodził się 6 listopada 1910 roku w Maleniskach. Syn Jana i Marii z d. Kułacz. Ojciec Jan Kułacz s. Andrzeja i Agnieszki Wal żył 89 lat, matka Maria z d. Kułacz c. Jana Kułacza i Marii Kunner żyła 55 lat. 
Antoni był najmłodszy z pięciorga rodzeństwa, miał brata Stanisława oraz siostry: Julię, Helenę i Anielę.

Dzieciństwo i młodość
Antoni uczęszczał do szkoły podstawowej w Jelnej, następnie po zdaniu egzaminu wstępnego był uczniem Państwowego Gimnazjum w Leżajsku. 
20 maja 1926 roku uczniowie Państwowego Gimnazjum w Leżajsku złożyli własnoręczne podpisy w Księdze Pamiątkowej z okazji 150-Lecia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. 

Po ukończeniu 6 klas gimnazjalnych, przerwał naukę. Pomimo usilnych starań, pozostawał bez pracy.
Pod koniec II wojny światowej zdał egzaminy w ramach tajnego nauczania uzyskując świadectwo dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku.
Był członkiem ZMW RP ‘Wici’.

Praca
            W 1933 roku pracował jako pomoc biurowa w kancelarii komornika Sądu Grodzkiego w Leżajsku. Po zdaniu egzaminu pocztowego w 1937 roku otrzymał pracę w Równem na Wołyniu. Rok później przeniósł się do Sądu Grodzkiego w Birczy, gdzie pełnił funkcję urzędnika sądowego w Wydziale Karnym. W pierwszych miesiącach wojny powrócił do Leżajska. Zamieszkał przy ul. Mickiewicza 31.
           W latach 1941 - 1943 pracował w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej.
Po wyzwoleniu przystąpił do pracy na rzecz odbudowy zniszczonego miasta. W lipcu 1944 r. zgłosił się ponownie do Spółdzielni, gdzie razem z innymi pracownikami odgruzowywać, a następnie odbudować spalony przez hitlerowców magazyn.

Na zdjęciu: Pracownicy GS SCh w Leżajsku. Rok ok. 1944. I rz. od lewej: Edward Szepelak- ojciec Zygmunta z Podklasztoru, mieszka koło Górala, prezes spółdzielni, Franciszek Cichoń, Irena Kiszakiewicz, Szydłowski, Pankówna z Gillershofu, Malepszy, Władysława Gdula z d. Matuszko- żona Kazimiera Gduli, Antoni Wojnar, II rz. od lewej: Antoni Paszek, Irena Kurowska z d. Depowska, Panek Maria?, Stanisław Gdula, Józef Baj, Paweł Flisak, Jan Śliż, III rz. od lewej od góry: Irena Kośmider z d. Jędrzejowska, Wiech - prof. gimnazjalny, Władysław Ordyczyński.

Wstąpił do Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych, pełniąc funkcję sekretarza, a później przewodniczącego.
W 1946 roku wystąpił z wnioskiem, jako radny Miejskiej Rady Narodowej o odtworzenie zasobów bibliotecznych, całkowicie zniszczonych podczas wojny. Bibliotekę utworzono w gmachu Miejskiej Rady Narodowej, akt założenia datowany jest na 3 maja 1947 roku, a na dokumencie widnieje podpis Antoniego Wojnara. Akt założenia Miejskiej Biblioteki Publicznej podpisali również Kazimierz Gdula, Roman Szczupak, Marcin Pełka, ks. Józef Gorczyca i Aleksander Szmidt. Pierwszymi bibliotekarzami byli Antoni Wojnar i Danuta Kisielewicz. Przeprowadził akcję zbiórki książek od mieszkańców Leżajska, przekazywane książki skompletowano i skatalogowano, stopniowo wzbogacając księgozbiór o nowo zakupione pozycje. Udało się zebrać 2 000 tomów. Uruchomiono wypożyczalnię.

Okupacja
            Podczas okupacji niemieckiej nie pozostawał obojętny na krzywdę ludzką. Wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), czynnie uczestnicząc w organizacji. Do jego zadań należało zbieranie informacji i danych gospodarczych z terenu Spółdzielni i stacji PKP. Uczestniczył w dystrybucji prasy podziemnej. Dodatkowo zbierał fundusze na wdowy i dzieci poległych oraz przebywających w więzieniach i obozach.
28 maja 1943 roku podczas pacyfikacji Leżajska był poszukiwany przez gestapo. Do czasu wyzwolenia przez ZSRR pozostawał w ukryciu. W tym czasie ukończył liceum.
            2 maja 1949 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie za działalność w Armii Krajowej. Wymierzono mu karę pozbawienia wolności na 6 lat oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz utratą całego mienia na rzecz Skarbu Państwa.
25 marca 1954 roku uchwalono decyzję o amnestii, Antoniemu unieważniono wyrok z dniem 7 listopada 1956 roku i wykreślono wpis o skazaniu z wszystkich rejestrów karnych.

Praca społeczna
            W związku ze spaleniem Żeńskiej Szkoły w Leżajsku, Antoni Wojnar zainicjował i doprowadził do zorganizowania budowy nowego gmachu szkolnego. Jako sekretarz Komitetu przez wiele lat poświęcił czas i siłę na zdobycie środków i funduszy na budowę szkoły. Ze strony mieszkańców było brak zrozumienia, ponieważ ludność trwała w przekonaniu, że to Niemcy powinni naprawić wyrządzone miastu szkody.
Na terenie Leżajska po wojnie działały wrogie ośrodki przeciwne legalnej władzy ludowej, siały wrogą propagandę, społeczeństwo było zdezorientowane. Antoni, który od młodych lat był sympatykiem socjalizmu pomyślał o potrzebie zorganizowania w Leżajsku partii politycznej. Został członkiem PPS, a potem sekretarzem tej partii. Członkowie PPS brali udział w działalności rad narodowych, w Miejskiej radzie Narodowej w Leżajsku i Powiatowej radzie Narodowej w Łańcucie. Koło PPS przed zjednoczeniem liczyło kilkudziesięciu członków m. in. Janina Hebak, Aleksander Schmidt, Kazimierz Gdula, Roman Szczupak, Edward Trociuk, Aldona Lenar, Antonina Śliwińska, Janina Lotz, Anna Jaszewska, Irena Horoszko, Tadeusz Kisielewicz, Franciszek Szpila, Eugeniusz Kuszaj, Stanisław Stępień, Marian Żak, Władysław Pieniążek. Przewodniczącym był Jan Płaza, skarbnikiem Danuta Kisielewicz. 

Antoni Wojnar był również przewodniczącym Polskiego Czerwonego Krzyża w Leżajsku oraz członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przez szereg lat pełnił funkcję sekretarza Koła Miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD).

Odznaczenia
            Za działalność w PCK otrzymał odznakę honorową III stopnia, czyli Krzyż PCK. Posiadał również medal pamiątkowy ‘Za wolność i Zwycięstwo’ oraz odznakę ‘Zasłużony dla województwa rzeszowskiego’.

Rodzina
            6 lipca 1938 roku poślubił Antoninę z Kisielewiczów, ur. 17 grudnia 1905 roku. Antonina była córką Józefa Kisielewicza i Józefy Raźnikiewicz. Ślub odbył się w Giedlarowej.                                      
Mieli dwójkę dzieci – Krystynę i Zbigniewa.
Żona zmarła 26 sierpnia 1974 roku.
Antoni Wojnar zmarł 1 stycznia 1982 roku. Zasłabł w drodze do kościoła, nieznajoma kobieta wezwała pogotowie ratunkowe, ale pomimo prób reanimacji w szpitalu nie udało się go uratować. Był człowiekiem bardzo rodzinnym, wnuki mimo, że że nie dane im było długo cieszyć się dziadkiem, bardzo miło go wspominają.          

piątek, 25 stycznia 2013

VIII Edycja konkursu Blog Roku 2012


Zakończył się etap głosowania SMS VIII edycji konkursu Blog Roku 2012
10 blogów z poszczególnych kategorii z najwyższą liczbą głosów trafi obecnie pod ocenę jurorów.
DOCHÓD Z SMS ZOSTANIE PRZEKAZANY NA INTEGRACYJNO - REHABILITACYJNE OBOZY DLA DZIECI Z UBOGICH RODZIN I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i wysłali sms 
Anna Ordyczyńska

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Ciotka Ziutka


Ciotka Ziutka wcale nie była moją ciotką, ale od zawsze mówiłam do niej ciociu. Była przez wiele lat naszą sąsiadką z ul. Furgalskiego. Serdeczna, szczera, oddana. 
Była serdeczną przyjaciółką i powiernicą osobistych przemyśleń mojej mamy. Razem pracowały w Urzędzie Miasta w Leżajsku, potem mama zmieniła pracę i wyjechała do Kuryłówki, a Józefa Trociuk (ciotka Ziutka) przez wiele lat, aż do emerytury pracowała w UM. 
Ziutka przyszła z pomocą mamie, kiedy w 1949 roku mama wychodziła za mąż. Wyprawienie wesela w czasach powojennych nie było łatwe. Tym bardziej w Kuryłówce, kiedy ludziom trudno było odbudować gospodarstwa po spaleniu.
Trudności sprawiało załatwienie sukienki ślubnej, butów, welonu, nie mówiąc już o złotych obrączkach. Ziutka Trociukowa załatwiła na wesele zastawę - talerze, sztućce bezpośrednio pożyczając je w sklepie. Ziutka załatwiła materiał na sukienkę ślubną w sklepie u Sokala, załatwiła krawcową, a poprzez kuzyna załatwiła obrączki z wygrawerowanymi imionami i datą ślubu.

Ciotka Ziutka urodziła się 18 września 1923 roku w Leżajsku. Ojciec Julian Matuszko pochodził z Leżajska, matka Rozalia Argasińska z Lubaczowa. Rodzice poznali się w Lubaczowie, kiedy to Julian (*13 XII 1894) zawodowy wojskowy, służył w ck armii w Jarosławiu, został skierowany do pracy w Lubaczowie. 
W 1921 przyjechali do Złoczowa, zamieszkali na terenie koszar, podobnie, jak 4 inne rodziny. Pracował w randze kapitana, nadzorował umocnienia wojskowe.  W Złoczowie urodziła się jej siostra Władysława, późniejsza żona Kazimierza Gduli, w Złoczowie urodził się też brat Zygmunt i Stanisław.
Józefa wyszła za mąż za Edwarda Trociuka ur. w 1910 roku w Birczy. 

Ś.P. Józefa Trociuk z Matuszków zmarła 11 stycznia 2013 roku w wieku 89 lat. Pogrzeb odbył się 16 stycznia w Leżajsku. Pochowana została na Cmentarzu Komunalnym, w grobowcu razem z Rodzicami. ****


Janina Stankiewicz i Józefa Trociuk. 2011r.

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Genealgicznie o narzeczonej Artura Grottgera


Każdy, kto bywa we Lwowie obowiązkowo odwiedza Cmentarz Łyczakowski. Na tej najstarszej, zabytkowej nekropolii pośród wielu grobowców znanych lwowskich rodzin znajduje się nagrobek malarza Artura Grottgera.


Jego wielką miłością i muzą była piękna i wielostronnie uzdolniona, literacko i artystycznie Wanda Monné - córka Karola Monné i Kornelii Wentz. To właśnie Wanda, poświęciwszy wszystkie swoje kosztowności, sprowadziła jego ciało do Lwowa i pochowała go na Cmentarzu Łyczakowskim.


 W styczniu 1865 roku Wanda Monné poznała na balu mieszczańskim w słynnej Strzelnicy przy ul. Kurkowej Artura Grottgera, którego obrazy już pierwej podziwiała i marzyła o poznaniu ich twórcy. Była to miłość od pierwszego spojrzenia, która nigdy jednak spełnić się nie miała. Tuż przed opuszczeniem kraju i wyjazdem Artysty do Paryża zaręczyli się. Widzieli się po raz ostatni. 
Grottger, który już wówczas chory był na gruźlicę, z czego nie zdawał sobie sprawy, zmarł w dwa lata później w Paryżu. Wanda Monné wyszła potem za mąż zgodnie z życzeniem Zmarłego za Karola Młodnickiego, również artystę malarza, który był najserdeczniejszym przyjacielem Grottgera, ale pozostała wierna na zawsze swojej pierwszej miłości. 
    Indeksując parafię Św. Andrzeja we Lwowie odnalazłam w księgach parafialnych akt urodzenia z 1850 roku ich córki. Nie jest to jednak Wanda, ale Bronisława Maria ur 25 kwietnia 1850 roku we Lwowie, nr domu 453, ochrzczona 28 kwietnia, jako córka Karola i Korduli (Korneli) Wenz? . Kordula Wenz c. Leopolda Wenz i Korduli Korbach. 
Z dostępnej mi literatury wynika, że Wanda urodziła się w 1850 roku. Czy to możliwe, że Wanda to Bronisława, czy może Bronisława to siostra Wandy?

Indeksując parafię Św. Andrzeja we Lwowie w ramach Projektu Galicja przez Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne odnalazłam w księgach parafialnych z 1849 r akt małżeństwa rodziców Wandy. 
Karol Monné lat 31, s. Józefa i Teresy Repka 17 lutego 1849 roku poślubił w kościele św. Andrzeja we Lwowie 25 letnią Kordulę Teklę Sabinę (trojga imion) Wenz c. ? Wenz i Korduli Tekli Korbach. 

Karol Monné był potomkiem emigrantów francuskich, którzy przed rewolucją używali nazwiska Monne de la Tour. Karol Monné ożenił się z Kordelią baronówną Wentz zu Niederlannstein ze starej nadreńskiej rodziny szlacheckiej sięgającej swą genealogią głębokiego średniowiecza.
Z informacji przekazanej przez Janusza Motykę dowiedziałam się, że ojciec Wandy, Karol Monne spoczywa w Przemyślu na Cmentarzu Głównym pod adresem K14/R5/N16 (ur. 25 marca 1818- zm. 24 października 1905) jak napisano mu na nagrobku. Wraz z nim pochowana jest Joanna z Przybysławskich Monne (18.04.1835-31.01.1906). I tak spoczywa z obcą kobietą? Ciekawe kto to? kolejna żona? -  kolejna zagadka do wyjaśnienia.Źródło:
Wanda Młodnicka

***

Artura Grottger 'doczekał się' pomnika również w Krakowie.
W 1901 na Plantach w Krakowie, między ulicami św. Tomasza i Szczepańską, ustawiono pomnik Artura Grottgera autorstwa Wacława Szymanowskiego. Na wysokim postumencie umieszczone jest popiersie Grottgera. 

16 maja 1903 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika. 
zobacz więcej: ***
Antoni Tadeusz Monne'(s. Karola i Joanny Przybysławskiej), zam Lwów ul. Zygmuntowska 7c -  27 VIII 1884r wziął ślub w kościele św. Anny we Lwowie z Anną Marią Raciborską ur. w Zamojsce distr. Jarosław  (c. Feliksa i Roberty Ustrzyckiej)

15 X 1887r we Lwowie ul. Janowska 42 ur się Karol Tadeusz Monne s. Tadeusza Monne (s. Karola i Joanny Przybysławskiej) oraz Anny Raciborskiej (c. Feliksa i Elodii Ustrzyckiej). Został ochrzczony w par. Św. Anny we Lwowie 3 V 1888r. 

***


******

Ludwik Monne, mąż Ludmiły Mischel zmarł 20maja 1884 we Lwowie w wieku 62 lat

***

niedziela, 6 stycznia 2013

Wigilia u grekokatolików

     Po Wigilii Bożego Narodzenia w katolickich domach pozostały jedynie wspomnienia, zdjęcia i choinka. 
     Grekokatolicy i prawosławni dopiero dziś, 6 stycznia, tj., 13 dni po naszych świętach zasiądą do Wigilii, zwanej Swiatym Weczerom. Boże Narodzenia celebrują 7 grudnia.
Ławra Poczajowska - z lewej stoi Sobór Św. Trójcy na wprost Święte Wrota

       Przed wojną, jak wspominała moja mama społeczeństwo we wsi było mieszane, katolicy żenili się z Rusinami, dlatego najczęściej w wielu rodzinach celebrowało się dwukrotnie. Raz 24 -25 grudnia wg kalendarza gregoriańskiego, a drugi raz tydzień po Nowym Roku, czyli 6 grudnia wg kalendarza juliańskiego. 
Grekokatolicy i prawosławni nie mają opłatka tylko chleb pszenny, a zamiast choinki snopek pszenicy. Tradycyjną potrawą jest kutia  zrobiona z pszenicy (symbol rodzącego się życia), miodu (symbol wiecznego szczęścia), maku, orzechów i bakalii. Wśród tradycyjnych 12 potraw na stole najczęściej stawiano kasze, kluski z makiem, sałatki, ryby, potrawy z grzybów i kapusty, ciasta i pierniki. Podobno te 12 potraw ma swoją genezę od 12 apostołów.
We wschodnim kościele nie ma pasterki. Kolędy śpiewa się w cerkwiach i w domach.
Po wigilii dzieci katolickie chętnie kolędowały u Rusinów i wcale nie chodziło o pieniądze, bo zdarzało się, że dostawały za kolędę grosza. 
U nas od rana kolędnicy pukają do domów z kolędą 'na szczęście, na zdrowie razem z Wigilią'. A jak jest u nich? Nie wiem. Nie wiem też czego życzy się wiernym kościoła wschodniego świętującym Boże Narodzenie?
Myślę że szczęścia, zdrowia - czego wszystkim wiernym życzę.

sobota, 5 stycznia 2013

Dzieci z KuryłówkiDostałam nie tak dawno od znajomej zdjęcie dzieci z Kuryłówki. Dzięki pomocy mamy, ciotki i kuzynki udało mi się zidentyfikować większość dzieci. Mam nadzieję, że ktoś z Was odnajdzie na tej fotografii swoją mamę, tatę, babcię czy dziadka. 
Na zdjęciu jest moja ciotka Maryna, której o dziwo nie rozpoznała moja mama, a jej rodzona siostra. Zdjęcie pochodzi z połowy lat 30. ub. wieku. To dzieci z Kuryłówki będące na półkolonii -jak oświadczyła moja ciotka. Opiekunką półkolonii była Stefania Zielonka Josse, wieloletnia nauczycielka, siedząca pośród grupki dzieci. 
OPIS


I. rz. siedzą od lewej: 1.? 2. Marynia Czaplówna z Błonia 3. ? 4. Janka Maruszak 5. ? 6.? 7.? 8.? 9. Zosia Kycia Śliwa, 10.?

II rz. stoją od lewej: 1. Romek Szczęsny, 2. Mańka Ćwikłówna Federkiewicz, 3. Maria Krupa Marcinowska, 4. Milka Pająkówna, 5. Mańka Pich Zawadowicz, 6. Maria Feldman Szamik, 7. Piotrek Cymbalista, 8.?, 9. Stefania Josse, 10. ?, 11. Zośka Góralówna, 12. ?, 13. Kasia Serafin, 14. Ludwika Czaplówna z Błonia, 15.?

III rz. stoją od lewej: 1. Kaśka Skibowa z Marylką Szczęsny Haszto na rękach. 2.?, 3. Staszek KrupaPopularne posty

Etykiety

1 listopada 2016 (1) 71 rocznica bitwy pod Kuryłówką (1) 72 rocznica bitwy pod Kuryłówką (1) 8 maja 1945 (2) AGAD (21) AGAD< Seidler (1) AK (2) album rodzinny (1) Aleksander Bilski (1) Alfred Mogiła Stankiewicz (1) Alfredówka (1) Almanach (1) Amberg (1) Anders (1) Andres (2) anegdoty rodzinne (1) Antek Wichura (1) Antoni Stankiewicz. Praca w III Rzeszy (5) Antonówka (1) AP Przemyśl (1) apelatywy (1) Arbeitsamt (2) archeologia (1) Archiwum Akt Nowych (1) Archiwum Główne Akt Dawnych (1) Archiwum Państwowe (1) Archiwum Państwowe w Rzeszowie (1) arcybiskup Wiednia Christoph von Schönborn (1) Argasiński (1) Art (1) artystka z Brzyskiej Woli (1) Ashner (1) Asner (1) Aszner (1) austriackie korzenie (1) Babcia Kasia (1) Babijczuk (1) Baczyński (1) Bal (1) Banas Wanda (1) Banaś (1) Banaś Józef (1) Baran (1) Baranów Sandomierski (1) Baranówka (1) Bartłomiej Brodziak (1) Bartoszewski (1) Bawaria (5) Bazylika OO Bernardynów (1) Bąkowice (1) Beigert (8) Beigert Maciej (1) Bereza Tomasz (1) Berghaus Krakau (1) Betlejemka (1) Biblioteka Publiczna (1) Bielsko-Biała (1) Bieszczady (3) Bihar (1) Bilger (3) Biłgoraj (1) Biogramy (22) Biszcza (1) Bitwa pod Kuryłówką (4) Blaschke (2) Blog Roku 2011 (1) Blog Roku 2012 (1) Blog Roku 2015 (1) Bloomfield (1) Bochdan (1) Bochdan Hipolit (1) Bogacz Grażyna (1) Bogna Bender-Motyka (1) Bohemia (1) Bohorodczany (3) Bojarska Krzysztanowicz Jadwiga Wanda (1) Bończa (4) Borek Franciszek (1) Borek Stanisława (1) Borowa (1) Borszowska (1) Bój o Kuryłówkę (1) Bractwo Kurkowe (1) Bridgepoint (1) Bruckenthal (1) Brundorf (1) Brygidki (1) Brzeziński (1) Brzyska Wola (3) Buczacz (2) Budapeszt (1) Buderaż (1) Buniowski ks. Michał (1) Bychawa (2) Bychawka (3) cadyk (1) Census (1) Census of the United States (1) Centralne Archiwum Wojskowe (2) cerkiew w Kuryłówce (1) Chałupki Piskorowickie (1) Chawa (1) Chłodnicki (1) cholera (1) Christoph von Schönborn (1) Chudy (1) Chyrów (1) Cieczkiewicz (1) Cielenkiewicz (1) Cieplice (1) Cieślikowa (1) Ciryt Rafał (1) Cisna (5) ck armia (2) CK Sąd Powiatowy (1) Cmentarz (2) cmentarz greckokatolicki w Kuryłówce (1) Cmentarz Łyczakowski (2) Cmentarz Orląt Lwowskich (1) Cmentarz Rakowicki (2) Cmentarz w Kuryłówce (3) Connecticut (1) Czabański (1) Czapla (1) Czapliński (1) Czarnota (1) Czeremuszna (1) Czernichowce (1) czerwonka (1) Czułyma (1) Czupik (1) Ćwikła (8) Ćwikła Franciszek (1) Ćwikła Jan (1) Ćwikła Julian (1) Ćwikła Stanisław (1) Dąbek Przemysław (1) Dąbrowski Florian (1) Dąbrowski Walerian (1) Dąmbska (1) de Pourbaix (1) Dec (1) Diakiewicz (3) Diakiewicz Stanisław (1) Dick (1) Dobrzański (1) Dolny (1) Dornbach (7) Dreyseitel (1) Drohobycz (1) Drzewo genealogiczne (24) duchowni (1) Dück (1) Dworaczek (1) dyzenteria (1) Dziewczyny wyklęte (2) Dziki Franciszek (1) Dzików (3) Eger (1) Ehresmann (1) Eidschun Connie (1) Ejczun (1) Elimelech Weissblum (1) Ellisisland (5) emigracja (1) Emil Kostek ps Maciek (1) Epidemia cholery (4) epoka brązu (1) epoka żelaza (1) Etymologia nazwisk (2) Eustachiewicz (1) Family Search (7) Federkiewicz (1) Fehlbach (1) Feldman (19) Feldman Franciszka (3) Feldman Jadwiga (1) Feldman Jan (1) Feldman Janina (5) Feldman Józef (1) Feldman Julian (5) Firstenhof (2) Fischer (2) Florczak Marek (1) Franciszek Przysiężniak (2) Franz (1) Fredro (2) Fredro Aleksander (1) Freifeld (1) Fruzińska (2) Gala Twórców (1) gaz musztardowy (1) Gazetka Rodzinna (1) Gdula (1) Gedroyc (5) gen. Anders (1) Genealogia (44) Genealogiczny Relax (1) Genebase (1) Genek Kwieciński (1) genogram (1) Genpol (1) Giedroyć (1) Gillershof (4) Gimnazjum oo. Jezuitów (1) Gliniany (2) Gnädinger (1) Gnändiger (1) Goetz (1) GOK Kuryłówka (2) Gołębiowska (1) Gołkowice (1) Gottlieb Rit (1) Graba (1) Graczyk (1) grekokatolicy (1) Grekowicz (1) Griner (1) Groll (2) Grossman (1) Grottger Artur (1) Gródek Jagielloński (2) Gryger (1) Guguł (1) Gyjakiewicz (1) h. Zaremba (1) Halesiak (2) Halik Rafał (1) Harlender (1) Hartford (2) Hartleb (4) Haszto (1) Hausner (13) Hausner Artur Walenty (2) Hausner Jerzy Artur (1) Hausner Karol Aleksander (1) Hausner Ryszard (1) Hausner Stefan (1) Hausner Włodzimierz Karol (1) Hausner Zbigniew Henryk (1) Hektor (1) Herman (1) Hirschbach (1) Historia (3) Hitler (1) Hofman (1) Honoriusz Stankiewicz (1) Hornung (1) Horodenka (1) Horscht (1) Horst (4) Hryniszyn (1) Huber (1) Hütter (1) I wojna światowa (9) I wojna światowa nad Sanem (1) I WW (4) II wojna Światowa (11) III Rzesza (3) IIWW (1) Imieniny Antoniego Stankiewicz Antoni (1) Ingram (1) Internet (2) IPN (1) Iwaszek Agnieszka (1) IWW (1) Jaga (4) Jagiełła (1) Jamroży (1) Janina Oleszkiewicz (1) Janina Oleszkiewicz Przysiężniak (6) Janów Lubelski (1) Januszewski (1) Jarosław (7) Jasiński (1) Jelna (1) Jose (1) Josefinendorf Józefówka (2) Józefówka (2) Junosza (1) Kacprzak (1) Kaczmarski Krzysztof (1) Kahl (1) Kahlówka (4) Kahlówka 2015 (1) Kahlówka 2017 (1) Kalatówki (1) Kałmuk (3) Kapral (2) Kapral Zofia (1) kardynał Schönborn (1) Karolówka (1) Karwan (1) Karwan Konstanty (1896 - 1962) (1) Kasprowy Wierch (1) Kathleen Campbell Clement (1) Katyń (2) Kazimiera Myk-Magdziak (1) Kaźmierczak (1) Keswick (1) Kiełbowicz Malwina (1) Kiernica (1) Kijanowski (1) Kijów (1) Kimlowski Józef (1) Kisielewicz Adam (1) Kiszakiewicz (1) Kłupko (1) Kobelnica (2) Kochaj (1) Kochańska Marzena (1) Kociatkiewicz (2) Kociołek (1) Kolejka Leśna (1) kolejka linowa (1) koloniści niemieccy (33) kolonizacja józefińska (3) Koło ŚZŻAK w Leżajsku (1) kołowrotek (1) komunia (1) Kőnigsberg (2) Konopka (1) koń (1) Kończyce (1) Korczyński (1) Kosiarski Józef (2) Kostrzewa (1) Kostrzewa Franciszek (1) Kostrzewa Michał (1) Kostrzewa Wawrzyniec (1) Kostrzewa Władysław (1) kościół Marii Magdaleny (1) Kościół św. Anny (1) kościół św. Józefa (1) Kościół św. Mikołaja (1) kościół św. Stanisława Biskupa (1) Kościółek (1) Kowalik Mariusz (2) Kowalska Dorota (1) Koziebrodzka (1) Kozieł (1) Krach (10) Krach Jan (1) Krach Weronika (1) Krach Zofia Kamila (1) Kraków (8) Krasnopolski (1) Krasnystaw (1) Kresy (8) Kronberger (1) Kronenberg (2) Kronenberger (4) Kronnberger (1) Król Kurkowy (1) Krupa (3) Krupa Stefania (1) Krysa (2) Krystyniacki (1) Krzan Wanda (1) Krzemieniec (3) Krzeszów (6) Krzyżanowski (1) Księgi Kościelne (25) księgi metrykalne (11) Kubis (1) Kucharska Krystyna (1) Kucharski (2) Kucharski Stanisław (1) Kuczyńska (1) Kukiz (1) Kukiz Paweł (1) Kukiz Tadeusz (1) Kulików (1) Kulinaria regionalne i narodowe (1) kultura łużycka (1) Kułacz (1) Kułacz Sławomir (3) Kumaszka (1) kurierzy (2) Kurowski Bogumił (1) Kuryłówka (27) Kuryłówka Dornbach (51) Kuziński (1) Kwieciński (1) Kycia Michał (1) Larendowicz (1) Laszki (1) Legenda (1) legioniści (1) Legiony (2) Leja (1) Leopold Lewicki (1) Lesko (1) Leżachów (1) Leżajsk (25) Liber Natorum (1) Limeryki (1) Linki Przydatne (1) Lipman (1) Lisowski (1) Litke (1) lniany obrus (1) Lubaczów (3) Lubelskie Korzenie (4) Lubelskie TG (1) lubgens (7) Lublin (1) Lubomirka (1) Luckschandel (2) ludobójstwo (1) Ludwig (6) Ludwik (4) Luton (1) Lwów (14) Łaskawski Ignacy (1) Ławra Poczajowska (1) Łopatyń (2) Łuck (1) Madonny Kresowe (1) Magenheimer (1) Magiera (1) Majdańska Huta (1) malaria (1) Markiewicz Mieczysław (1) Markowski (1) Markut Zbigniew (1) Marusarz (1) Mastyło Konrad (1) Matejska Zofia (1) Matuszko (1) Matuszko Julian (1) Matuziński (1) Maziarski (1) Mazur Kasia (1) Meder (5) Medycyna (5) Merkel Angela (1) metryki (2) Michalik (1) Michałówka (2) Michlewski (1) Miechocin (3) Miednoje (1) Mielec (1) Mieszczańskie Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie (1) Miękisz Nowy (2) Mihlbach (1) Mikulska (1) milicja (1) Milii Wiktoria (1) Milli (14) Milli Adam (1) Milli Antoni (1) Milli Justyn (1) Milli Marianna (4) Milli Roman (1) Milli Wilhelmina (1) Minakowski Marek (2) MO (1) Mogiła (1) Moje zainteresowania i pasje (1) Monne Wanda (1) Mortka (1) Motyka (1) Motyka Janusz (1) Mowa pogrzebowa (1) Mróż (1) Mühlbach (1) Muzeum Powstania Warszawskiego (1) Myheritage (1) Na co umierali nasi przodkowie (2) NAC (2) Naskręski (1) Nefling (5) Nekropolia (1) Neunburg worm Wald (5) Newsweek (1) Nicpoń (1) Nida Rudolf (1) Nida Stanisław (1) Niedenthal (2) Nielepkowice (1) Niemczycki (1) Niemczyk (1) Niesiołowski (1) Nisko (7) NKWD (2) NOW_AK (1) NOW-AK (2) Nowaczyk Małgorzata (1) Nowak Szymon (2) Nowosielski (1) Nysa (1) obrzędy (1) odbiorcy (1) Oddział Ojca Jana (1) Ogrody Wspomnień (1) Ojciec Jan (6) Oleszkiewicz (3) Oleszkiewicz Janina (2) Ordyczyńska Anna (4) Ordyczyńska Maryla (4) Ordyczyńska Wiktoria (1) Ordyczyński (7) Ordyczyński Józef (1) Ordyk (1) Ordyka (3) organista (1) Orlęta Lwowskie (1) Osiński (1) Ossowa (1) Ostasiuk (1) Ostrowiec (3) Ostrowska Henryka (1) Ostrowski (1) Ośniki (1) Ożga (1) Paczyński (1) Padew Narodowa (1) papierosy (1) Papp (1) Parczewski (1) partyzanci (3) pasja i twórczość (1) patronimiki (1) PCK (1) Peigert (1) Penier (1) Perełka (1) Piave (2) Piawa (2) Piechota (1) Pietrusiewicz (1) Pietruszewicz (1) Pietrycha (1) Pikulski (1) Piliszko (1) Piliszko Rozalia (1) Piłat (1) Piłsudski (1) Pityńska Stefania (1) Pityński (4) Piwnica pod Baranami (1) plebania (1) Pleśniany (1) Pławo (1) poczta (2) Poddębce (1) Podzameczek (1) poezja (1) Pogrzeb (2) Pokolenie IV (1) Pokolenie IX (1) Pokolenie V (1) Pokolenie VI (1) Pokolenie VII (1) Pokolenie VIII (1) Politechnika Śląska (1) Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (1) Polska The Times (1) Polski Słownik Biograficzny (5) Porytowe Wzgórze (2) posag (1) Potoccy (2) Potocki (2) Potomkowie rodziny Milli (1) Powidlaki (1) powstanie warszawskie (1) prawosławni (1) Prech (1) Presch (1) Pro Memoria (2) Pro Memoriam (1) Przemyśl (2) Przędzel (1) Przydomki (1) Przysiężniak (4) Przysiężniak Jan (1) Przysiężniak Jerzy (2) ps Henia (1) ps Maria (1) ps Szpak (2) PSB (5) Puchalski Tadeusz (1) Pudełkiewicz (1) Puławy (1) Pysznica (1) rabin (1) Radwan (1) Radziechów (2) Rafał Drabik (1) Rakszawa (1) Rawa Ruska (1) Rawska (1) Raźnikiewicz (1) reb (1) refleksje na temat (2) Regmunt (2) Reichert (2) Reiner (1) Reising (1) Renda Krzysztof (1) Robutka (1) Rogala (1) Rokita Jan Maria (1) Romański Zdzisław (1) Rudnik nad Sanem (1) Rup Bogumił (1) Ruski Koniec (1) Rydygier (2) Rymut (1) rzeź wołyńska (1) Sabat (1) Sadrakuła (1) Sambor (1) San (1) Schaff (1) Schiffer (1) Schoenborn (1) Schoesser (1) Schonanger (2) Schőnanger (1) Schönborn (2) Schősser (2) Schősser Franciszek (1) Schősser Jan (1) Schősser Małgorzata (1) Sekuła (1) Seltenreich (1) Serafin (1) Sędzimir (1) Sieniawa (1) Sikorski Zygmunt (1) Skalken (1) Skalska (1) Skałat (1) Skorupka (1) Skowronek (1) Skrzypczyk (1) Słaby (1) Słomka (1) Słowacki Juliusz (1) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1) Sobieszczański (2) Sobór Św. Trójcy (1) Socha (2) spadek po (1) Spiers (1) Spis Ludności Miasta Krakowa (1) Stachyra (1) Stadion hr Franciszek (1) Stalowa Wola (1) Stanisław Jerzy Gdula (1) Stanisławów (3) Stankiewicz (11) Stankiewicz Anna Danuta (1) Stankiewicz Antoni (5) Stankiewicz Felicja Eugenia (1) Stankiewicz Jan (2) Stankiewicz Janina (5) Stara Wieś (1) Stare Miasto (1) Staroń (1) Staruszkiewicz (1) Stary Zbaraż (1) statystyka (1) statystyka wyświetleń (1) Stępak Sławomir (1) straż grobowa (1) Stryj (1) Sturmwind (1) Suchodolski (1) Suchorzewski (1) Suchorzewski Jan Kazimierz (2) Sulimów (1) Sybir (1) szalona Baśka (1) Szałajko Roman (1) Szamik Maria (1) Szaniawski (1) Szczepkowska (1) Szczepkowska Eleonora (1) Szczepkowska Joanna (1) Szczepkowski (4) Szczepkowski Andrzej (1) Szczepkowski Jan (1) Szeptycki (2) Szewc (1) Szewczyk (1) Szpunar (1) Szpyrka (1) szwabskie pierogi (1) Ślęzak Roman (1) Śniatyn (1) Światowy Związek Żołnierzy AK (1) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (1) Świdnik (1) Świete Wrota (1) Święto Zmarłych (2) ŚZŻAK (2) T.G. "Sokół" (1) Tab (1) Tarnawiec (9) Tarnawska Eleonora (1) Tarnobrzeg (2) Tarnowscy (1) telegraf (1) Teodor Rhein (1) tercjarka (1) TMZL (1) Tokarski (1) Tomasz Nitsch (1) Towarzystwo Numizmatyczne (1) tradycje (2) trafika (1) trasa kurierska (1) Trociuk (1) Tryczyński (1) Tryncza (1) TSL (2) TTN (1) Tuligłowy (1) Turki (2) TVP Lublin (1) Twer (1) tyfus (1) Tykocin (1) UB (1) Ubieszyn (1) Uhnów (2) UJ (3) Ujejski (1) Ukraina (1) ul. Burmistrzów Zawilskich (1) Ulas (2) ulica Ariańska (2) ulica Łyczakowska (1) Uniwersytet Krakowski (1) UPA (2) Urbański (1) Urodzeni we Lwowie (1) Urząd Repatriacyjny (2) Virtuti Militari (1) W poszukiwaniu korzeni Zapiski genealogiczne (1) Wagner (3) Wajdowicz (1) Wanago (1) Wanda Wasilewska (2) Wanderszeit (1) Wańczyk (1) Warkowicze (1) Wawel (1) Wątróbka (1) Weisenberg (1) weiße suppe (2) Werfel (3) Werflówka (1) Węgierskie rody (1) Węgry (3) wiano (1) Wiącek (1) Wiązownica (2) Wiedeń (1) Wielkanoc (1) Wien (1) Wieniawa Chmielewski (1) Wierzbicki (1) Więcsław (2) Wildenthal Dzikowiec (6) Wilkos Aniela (2) Wilkos Katarzyna (1) Wioletta Gut-Siudak (1) Wirtenbergia (1) Wodecki Ernest (3) Wodziczka (1) Wojcieszyn Tadeusz (1) wojna obronna 1939 (1) Wojnar Antoni (1) Wołyniak (5) Wołyń (4) Wólka Batorska (1) Wólka Łamana (1) Wróbel (1) Wspomnienia (14) Wspomnienia Antoniego Stankiewicza (2) Wspomnienia Janiny Stankiewicz (1) Wszystkich Świętych (1) Wyszukiwarki (1) Wywód przodków (9) Wyżniany (1) Yaki (1) Zabłotny (1) Zadwórze (1) Zadzierski (2) Zadzierski Józef (1) Zahoń (1) Zakopane (1) Zaleszczyki (1) Załuże (1) zamach na Quislinga (1) Zamarstynów (1) zamordowani w Katyniu (1) Zamość (1) Zarzycki (1) Zawadowicz (2) Zawadowicz Stanisław (1) Zawadzki (2) Zawilska Maria Leontyna (1) Zawilski Leopold (1) Zawirski (1) Zbaraż (2) Zbigniew Markut (1) Zborów (1) ZBOWID (1) Zdołbunów (1) Zduńska Wola (1) Złoczów (1) Zofia ze Sprowy Odrowąż (1) Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (1) ZWZ (1) Żdżanne (1) Żmigród (1) Żoladkiewicz (4) Żołnierze Wyklęci (3) Żołynia (2) Żółkiew (5) Żubracze (6) Żuk (1)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...