'Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci'. - Wisława Szymborska

piątek, 28 września 2012

Jan Krach Królem Kurkowym we Lwowie

Nie ruszyłabym z genealogią do przodu, gdyby nie Internet i jego użytkownicy - internauci z pasją. Od Bartosza Blaschke dostałam kolejną dawkę informacji o jego przodkach - o rodzinie Krachów, dzięki czemu, wspólnymi siłami udało nam się zweryfikować jedną z gałęzi Krachów wywodzących się z Dornbach.
Nie tak dawno o potomkach Johana Kracha i Valburgii Beigert pisałam w blogu.
Jednym z dzieci Johana i Valburgii był Jan Krach zam w Dornbach 31. Ur 19 listopada 1819r. Pierwszą żoną Jana Kracha była Apolonia Wagner, a drugą Marianna Meder.
Jak pisałam w blogu, Marianna Meder ur 1830 Ostrowcu obw. (cyrkuł) żółkiewski, par. Lubaczów, zam Dornbach. Była córką Wilhelma Medera i Katarzyny Presch, jako wdowa po Janie Hausnerze s. Johana i Valburgii Beigert poślubiła 23 lutego 1857r Adama Fischera 33 letniego ur w Eger s. Antoniego Fischera i Teresy Zeher. Okazuje się, że ów Jan Krach i Marianna Meder to rodzice, prapradziadka Bartka, też noszącego imię Jan. O tym prapradziadku Janie Bartek przekazał mi wcześniej dużo informacji. Jan Krach był architektem budowniczym we Lwowie. Wraz z żoną Wilhelminą z Millich mieszkał we Lwowie przy ul. Kordeckiego 9. 
Pisałam obszerniej na stronie Poszukiwanie przodków Milli . Urodził się 20 października 1849 roku. Przeszukałam Spis pierwszych mieszkańców Dornbach, odnalazłam rodzinę Krachów. Mieszkali pod numerem 31. Wśród dzieci był Jan ur. 20 X 1849r. szczepiony p/ospie w 1850r.


Jan Krach (20 X 1849 - 5 VI 1903)
Jan Krach prawdopodobnie należał do Mieszczańskiego Towarzystwa Strzeleckiego we Lwowie, które, jak podaje Wikipedia, w 1844 r. otrzymało w darze od cesarzowej austriackiej szarfę do swego sztandaru. Jan był lwowskim królem kurkowym Bractwa Kurkowego, o czym świadczy fotografia wykonana w 1900 roku w zakładzie fotograficznym J. Popiela. 

Jan Krach zam. Kopernika 37 we Lwowie, s. Jana i Marianny Meder w wieku 37 lat, już jako wdowiec po Elżbiecie Dick poślubił 14 sierpnia 1886 Wilhelminę Milly c. Jana i Tekli Borszowskiej. Wilhelmina miała 25 5/12 lat. Ślub odbył się w kościele św. Anny we Lwowie. Świadkami byli: Władysław Zawirski i Jakub Koch.

25 czerwca 1887r ur. się Alfred Władysław Krach s. Jana Kracha i Wilhelminy z Millich. Został ochrzczony 24 lipca 1887r w par. św. Anny we Lwowie. Chrzestni: Zawirski Władysław, Julia Zawirska żona.

***

Wilhelmina Maria Krach c. Jana Kracha i Wilchelminy Milli ur się 28 XI 1888, Lwów ul. Bema 18, 
***
Jan Krach zmarł 5 czerwca 1903r we Lwowie, został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim w Rodzinnym Grobowcu Krachów. 
Kurier Lwowski z 7 czerwca 1903 donosi o tragicznej śmierci Jana Kracha, budowniczego, radnego miasta Lwowa, który zmarła w piątek 5 czerwca 1903 roku.Dzięki Bartkowi mogłam podpiąć Jana Kracha i Wilhelminę Milli figurujących w mojej tablicy pokrewieństw, sytuując ich, jako potomstwo Johana Kracha i Marianny Meder.
Wnuczką Johana Kracha i Marianny Meder była Kazimiera Krach, o której pisałam w blogu Spacerkiem po Krakowie Prof. Ludwik Rydygier 

niedziela, 9 września 2012

Jubileusz 200-lecia Parafii Tarnawiec

W 1812 roku erygowano Kościół Parafialny w Tarnawcu. Pierwszy kościół istniał już w XVIII w., administrowali go Bożogrobcy z leżajskiej Fary. Wraz z przybyciem kolonistów niemieckich w ramach kolonizacji józefińskiej do wsi Dornbach kościół został rozbudowany, a pierwszym proboszczem został ks. Leopold Lewicki. W księgach parafialnych figurują jeszcze księża: Honoriusz Stankiewicz, Aleksander Bilski, Stanisław Skorupka, Teodor Rhein, Antoni Cielenkiewicz.
Ostatecznie budowę ukończono w 1841 roku. 
Kolejnym proboszczem, przez 30 lat był ks. Franciszek Staruszkiewicz (1868-1898). Kolejno w latach 1899-1911 ks. Julian Krzyżanowski, w latach 1911-1944 ks. Ignacy Łaskawski, a następnie ks. Kazimierz Węgłowski, który zarządzał kościołem parafialnym w okresie 1944-1963.
zobacz więcej Historia Parafii Tarnawiec
W tarnawieckiej parafii byli chrzczeni, brali śluby moi przodkowie z dziada pradziada od wielu pokoleń. Chodzili na religię, byli bierzmowani w tut. kościele. Tutaj na cmentarzu parafialnym w Kuryłówce spoczywają moi prapraprzodkowie, o czym świadczą zapisy w księgach kościelnych. 

 Z okazji 200-lecia w Kościele pw św. Józefa w Kuryłówce została odprawiona jubileuszowa msza święta, którą celebrował ks. abp. Józef Michalik. Udział wzięli również byli proboszczowie parafii - ks. Antoni Bukała, ks. Ryszard Królicki i ks. Franciszek Goch. Byli też dotychczasowi wikariusze i księża dekanatu.
Serdeczne gratulacje i podziękowania za zorganizowanie tej jubileuszowej uroczystości z okazji 200-lecia parafii Tarnawiec należą się proboszczowi ks. Piotrowi Babijczukowi i ks. wikaremu Bartłomiejowi Brodziakowi.poniedziałek, 3 września 2012

Skąd pochodzą Ordyczyńscy

Nie znając historii rodziny trudno określić jednoznacznie pochodzenie nazwiska - tak napisała mi przed laty pani Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa z Zakładu Onomastyki w Krakowie, kiedy poprosiłam ją o etymologię nazwiska Ordyczyński
Jednocześnie pani profesor napisała mi:
Szanowna Pani!
Większość starych nazwisk na –ski pochodzi od nazw miejscowości i oznaczała właścicieli (lub mieszkańców) danego miejsca (Iwanowski – z Iwanowic, Morawieński - z Morawian, itd). Później na ich wzór tworzono nazwiska na –ski od różnych podstaw.
Istniała rodzina szlachecka na Polesiu ( w dawnym pow. pińskim) o nazwisku Orda i Ordycz herbu Ostoja, znana od XVI wieku. Od tej podstawy może utworzono nazwisko Ordyczyński. Np. wyraz orda, horda, oznaczający w języku polski ‘plemię, szczep Tatarów; tatarskie wojsko, hufce’ pochodzi od tureckiego ordu ’obóz’.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. XVb,80) podaje, że dawna nazwa Kitajgrodu (miasteczka w pow. lipowieckim w dawnej gub. kijowskiej) brzmiała Ordyczów albo Ordyczowka, nazwy te miały pochodzić od dzierżawczyni  Anny Ordyczowej.
Nazwisko to mogło także pochodzić od nazwiska Hordycz, występującego już w XV wieku (Ignacy Hordycz, mieszczanin z Krosna z r.1467). nazwisko to wywodzone jest od greckiego imienia Gordios, ros. Gordij, ukr. Hordij. Podstawą mógł być też ukraiński przymiotnik hordyj ‘wyniosły, dumny’.


Z opowiadań rodzinnych wynika, że Ordyczyńscy pochodzili z Kresów (Chmielnicki nad Dniestrem). 
Legenda rodzinna leżajskich Ordyczyńskich mówi, że byli rajtarami, którzy za uratowanie życia królowi Janowi Sobieskiemu podczas odsieczy wiedeńskiej dostali ziemię w Leżajsku i jakieś tytuły. Złoty sygnet z herbem przekazywany miał być najstarszemu wnukowi. Tę legendę przekazała mi moja szwagierka Krystyna Kiersnowska z Ordyczyńskich. Nie bardzo wierzyłam w jej prawdomówność, ale taką samą historię o Sobieskim i o złotym sygnecie z herbem opowiedział mi pan Zbigniew Larendowicz. On twierdzi, że sygnet miał być przekazywany pierwszemu wnukowi. Aktualnie jego brat mieszkający w Kanadzie jest w posiadaniu tego rodowego sygnetu. Podobną historię potwierdził ŚP Jerzy Gdula syn profesora Stanisława.
Historia przekazana przez Wojtka Ordyczyńskiego, który pamięta opowieści dziadka, że podobno uciekli przed Kozakami mordującymi mieszkańców okolicznych wiosek. Jedną z Ordyczyńskich podobno odnaleziono gdzieś w Jugosławii. Poszukiwano ją przez Czerwony Krzyż,  Ale nie mam wiedzy na ten temat. 
Pierwsi Ordyczyńscy wybudowali drewniany dworek na Zmuliskach. W księgach zapisane Przedmieście Jarosławskie, dzisiaj jest to ulica w Leżajsku. Obecnie na tym miejscu mieszka rodzina Piątkowskich, której przodkowie nosili nazwisko i Ordyczyński i Gdula.
W leżajskich księgach Liber Mortui z 1795 roku podają, że Kacper Ordyka zmarł 28 stycznia 1795 (lat 78), ur się ok. 1717r (wg daty zgonu). Leżajsk, nr d. 92. To najstarszy przodek Ordyczyńskich mieszkający w Leżajsku. 10 lat młodszy był Jan Ordyka. O Janie więcej jest informacji. Walenty Ordyczyński występuje w Inwentarzu Starostwa leżajskiego z 1759 r., jako  cechmistrz sukienniczy zam. na Przedmieœściu Jarosławskim. Przypuszczalnie urodził się ok 1710r.
Kim byli dla siebie Kacper, Walenty i Jan? Może bracia?
Sporo żyło Ordyczyńskich w Leżajsku w XVIII i XIX wieku. Chyba więcej, niż obecnie żyje ich w całej Polsce. Naliczyłam ok. 30 osób noszących nazwisko Ordyczyńskich w dzisiejszych czasach.
   Dziś w Polsce wg danych wyświetlanych na http://moikrewni.pl żyje 15 osób noszących nazwisko Ordyczyński.


  1. Leżajsk (9)
  2. m. Kielce (2)
  3. m. Chełm (2)
  4. Krasnystaw (1)
  5. m. Wrocław (1)
W rzeczywistości statystyka na 2015 przedstawia się nieco inaczej: Łącznie 22 osoby

Leżajsk (11)- Ordyczyński Anna, Jerzy, Tomasz (mieszka i pracuje w Krakowie, zameldowany na stałe w Lezajsku), Marek, Renata, Aleksander, Maciej, Anna Maria, Izabela, Andrzej, Grażyna
Kielce - (1) Ordyczyński Cezary
Chełm - (1) Ordyczyński Piotr, 
Krasnystaw - (1) Ordyczyński Wojciech
Kraków - (5) Ordyczyński Mariusz, Urszula, Nicole, Agnieszka, Tomasz
Tarnów - (4) Ordyczyński Mateusz, Kacper, Sławomir

Dane z 1978 roku: 23 osoby - w b. woj.: chełmskim:6, kieleckim:2, lubelskim:3, rzeszowskim:10 i zamojskim:2.
Rozmieszczenie osób w Polsce noszących nazwisko Ordyczyński.

***

Utwórz drzewo genealogiczne na moikrewni.pl
Podział nazwisk Ordyczyński
Pochodzenie Twojego nazwiska?

Podobnych informacji o swojej Prababci Dominice Ordyczyńskiej poszukuje Paweł Kukiz. Jego prababcia Dominika Ordyczyńska była żoną Pawła Kukiza ur 1843r -zm. 1906r.,  burmistrza w Uhnowie k/ Rawy Ruskiej i radnego w latach 1893-97. Zmarła w Uhnowie w 1917 roku. Rodowe nazwisko matki Dominiki to Hrobot. Była greko-katoliczką, a więc najprawdopodobniej pochodziła z małżeństwa polsko-ukraińskiego gdyż w tamtych czasach na Kresach było regułą, iż chłopcy z takich małżeństw modlą się w kościołach rzymsko-katolickich, a dziewczynki w cerkwi :-). Co do tego, że nazwisko Ordyczyński jest nazwiskiem polskim nie ma wątpliwości.  
zobacz bloga Tadeusz Kukiz, jest tam link do filmu, w którym Tadeusz Kukiz opowiada o swoich poszukiwaniach genealogicznych 
***
Ostatnio otrzymałam informacje od pana z Lubaczowa szukającego swojej rodziny pochodzącej z Żółkwi. Jego dziadek Piotr Ordon przyjaźnił się z Adamem Ordyczyńskim, zarządcą Żółkwi lub zarządcą Czeremuszny pod Żółkwią. 
***
Natomiast znalazłam w Internecie na stronach Ellisisland informacje z manifestu okręgowego:

Les lub Fes Ordyczyński lat 45 (Austrian, Rutenian - płynął z Uhnowa 15 lutego 1905 roku statkiem Finland oraz statkiem Georgia 30 marca 1906 roku. Nie umiał czytać i pisać. 
***
AGAD Ksiegi metrykalne Par. Lwów - parafia św. Andrzeja (Bernardynów) sygn 781, oraz Rawa Ruska sygn 1159, 1160
Franciszek Ordyczyński ur 8 I 1836 w Rawie Ruskiej cyrkuł Żółkiew ( AGAD Rawa Ruska 1160 fot. 26); s. Antoniego i Weroniki Dziędzielewicz c. Jana, poślubił 3 VI 1866r w wieku 30 lat Karolinę Kwiatkowską c. Antoniego i Apolonii. Ślub odbył się we Lwowie - parafia św. Andrzeja (Bernardynów) sygn 781 fot. 35
Ten sam Franciszek Ordyczyński figuruje w Par. Lwów - parafia św. Mikołaja, dek. Lwów, sygn 839. Zapis dot. ślubu z tą samą Karolinę Kwiatkowską c. Antoniego i Apolonii
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301/sygn.%20839/pages/PL_1_301_839_0021.htm 

***
Nazwiska Ordyk, Ordyka pojawiają się w księgach metrykalnych Miechocina i Dzikowa.

Genealogia Ordyków z Dzikowa

Popularne posty

Etykiety

1 listopada 2016 (1) 71 rocznica bitwy pod Kuryłówką (1) 72 rocznica bitwy pod Kuryłówką (1) 8 maja 1945 (2) AGAD (21) AGAD< Seidler (1) AK (2) album rodzinny (1) Aleksander Bilski (1) Alfred Mogiła Stankiewicz (1) Alfredówka (1) Almanach (1) Amberg (1) Anders (1) Andres (2) anegdoty rodzinne (1) Antek Wichura (1) Antoni Stankiewicz. Praca w III Rzeszy (5) Antonówka (1) AP Przemyśl (1) apelatywy (1) Arbeitsamt (2) archeologia (1) Archiwum Akt Nowych (1) Archiwum Główne Akt Dawnych (1) Archiwum Państwowe (1) Archiwum Państwowe w Rzeszowie (1) arcybiskup Wiednia Christoph von Schönborn (1) Argasiński (1) Art (1) artystka z Brzyskiej Woli (1) Ashner (1) Asner (1) Aszner (1) austriackie korzenie (1) Babcia Kasia (1) Babijczuk (1) Baczyński (1) Bal (1) Banas Wanda (1) Banaś (1) Banaś Józef (1) Baran (1) Baranów Sandomierski (1) Baranówka (1) Bartłomiej Brodziak (1) Bartoszewski (1) Baumann (1) Bawaria (5) Bazylika OO Bernardynów (1) Bąkowice (1) Beigert (9) Beigert Maciej (1) Bereza Tomasz (1) Berghaus Krakau (1) Betlejemka (1) Biblioteka Publiczna (1) Bielsko-Biała (1) Bieszczady (3) Bihar (1) Bilger (3) Biłgoraj (1) Biogramy (22) Biszcza (1) Bitwa pod Kuryłówką (4) Blaschke (2) Blog Roku 2011 (1) Blog Roku 2012 (1) Blog Roku 2015 (1) Bloomfield (1) Bochdan (1) Bochdan Hipolit (1) Bogacz Grażyna (1) Bogna Bender-Motyka (1) Bohemia (1) Bohorodczany (3) Bojarska Krzysztanowicz Jadwiga Wanda (1) Bończa (4) Borek Franciszek (1) Borek Stanisława (1) Borowa (1) Borszowska (1) Bój o Kuryłówkę (1) Bractwo Kurkowe (1) Bridgepoint (1) Bruckenthal (1) Brundorf (1) Brygidki (1) Brzeziński (1) Brzyska Wola (3) Buczacz (2) Budapeszt (1) Buderaż (1) Buniowski ks. Michał (1) Bychawa (2) Bychawka (3) cadyk (1) Census (1) Census of the United States (1) Centralne Archiwum Wojskowe (2) cerkiew w Kuryłówce (1) Chałupki Piskorowickie (1) Chawa (1) Chłodnicki (1) cholera (1) Christoph von Schönborn (1) Chudy (1) Chyrów (1) Cieczkiewicz (1) Cielenkiewicz (1) Cieplice (1) Cieślikowa (1) Ciryt Rafał (1) Cisna (5) ck armia (2) CK Sąd Powiatowy (1) Cmentarz (2) cmentarz greckokatolicki w Kuryłówce (1) Cmentarz Łyczakowski (2) Cmentarz Orląt Lwowskich (1) Cmentarz Rakowicki (2) Cmentarz w Kuryłówce (3) Connecticut (1) Czabański (1) Czapla (1) Czapliński (1) Czarnota (1) Czeremuszna (1) Czernichowce (1) czerwonka (1) Czułyma (1) Czupik (1) Ćwikła (8) Ćwikła Franciszek (1) Ćwikła Jan (1) Ćwikła Julian (1) Ćwikła Stanisław (1) Dąbek Przemysław (1) Dąbrowski Florian (1) Dąbrowski Walerian (1) Dąmbska (1) de Pourbaix (1) Dec (1) Diakiewicz (3) Diakiewicz Stanisław (1) Dick (1) Dobrzański (1) Dolny (1) Dornbach (7) Dreyseitel (1) Drohobycz (1) Drzewo genealogiczne (24) duchowni (1) Dück (1) Dworaczek (1) dyzenteria (1) Dziewczyny wyklęte (2) Dziki Franciszek (1) Dzików (3) Eger (1) Ehresmann (1) Eidschun Connie (1) Ejczun (1) Elimelech Weissblum (1) Ellisisland (5) emigracja (1) Emil Kostek ps Maciek (1) Epidemia cholery (4) epoka brązu (1) epoka żelaza (1) Etymologia nazwisk (2) Eustachiewicz (1) Family Search (7) Federkiewicz (1) Fehlbach (2) Feldman (19) Feldman Franciszka (3) Feldman Jadwiga (1) Feldman Jan (1) Feldman Janina (5) Feldman Józef (1) Feldman Julian (5) Firstenhof (2) Fischer (2) Florczak Marek (1) Franciszek Przysiężniak (2) Franz (1) Fredro (2) Fredro Aleksander (1) Freifeld (1) Fruzińska (2) Gala Twórców (1) gaz musztardowy (1) Gazetka Rodzinna (1) Gdula (1) Gedroyc (5) gen. Anders (1) Genealogia (44) Genealogiczny Relax (1) Genebase (1) Genek Kwieciński (1) genogram (1) Genpol (1) Giedroyć (1) Gillershof (4) Gimnazjum oo. Jezuitów (1) Gliniany (2) Gnädinger (1) Gnändiger (1) Goetz (1) GOK Kuryłówka (2) Gołębiowska (1) Gołkowice (1) Gottlieb Rit (1) Graba (1) Graczyk (1) grekokatolicy (1) Grekowicz (1) Griner (1) Groll (2) Grossman (1) Grottger Artur (1) Gródek Jagielloński (2) Gryger (1) Guguł (1) Gyjakiewicz (1) h. Zaremba (1) Halesiak (2) Halik Rafał (1) Harlender (1) Hartford (2) Hartleb (4) Haszto (1) Hausner (14) Hausner Artur Walenty (2) Hausner Jerzy Artur (1) Hausner Karol Aleksander (1) Hausner Ryszard (1) Hausner Stefan (1) Hausner Włodzimierz Karol (1) Hausner Zbigniew Henryk (1) Hektor (1) Herman (1) Hirschbach (1) Historia (3) Hitler (1) Hofman (1) Honoriusz Stankiewicz (1) Hornung (1) Horodenka (1) Horscht (1) Horst (4) Hryniszyn (1) Huber (1) Hütter (2) I wojna światowa (9) I wojna światowa nad Sanem (1) I WW (4) II wojna Światowa (11) III Rzesza (3) IIWW (1) Imieniny Antoniego Stankiewicz Antoni (1) Ingram (1) Internet (2) IPN (1) Iwaszek Agnieszka (1) IWW (1) Jaga (4) Jagiełła (1) Jamroży (1) Janina Oleszkiewicz (1) Janina Oleszkiewicz Przysiężniak (6) Janów Lubelski (1) Januszewski (1) Jarosław (7) Jasiński (1) Jelna (1) Jose (1) Josefinendorf Józefówka (2) Józefówka (2) Junosza (1) Kacprzak (1) Kaczmarski Krzysztof (1) Kahl (1) Kahlówka (4) Kahlówka 2015 (1) Kahlówka 2017 (1) Kalatówki (1) Kałmuk (3) Kapral (2) Kapral Zofia (1) kardynał Schönborn (1) Karolówka (1) Karwan (1) Karwan Konstanty (1896 - 1962) (1) Kasprowy Wierch (1) Kathleen Campbell Clement (1) Katyń (2) Kazimiera Myk-Magdziak (1) Kaźmierczak (1) Keswick (1) Kiełbowicz Malwina (1) Kiernica (1) Kijanowski (1) Kijów (1) Kimlowski Józef (1) Kisielewicz Adam (1) Kiszakiewicz (1) Kłupko (1) Kobelnica (2) Kobylnica (1) Koch (1) Kochaj (1) Kochańska Marzena (1) Kociatkiewicz (2) Kociołek (1) Kolejka Leśna (1) kolejka linowa (1) koloniści niemieccy (33) kolonizacja józefińska (3) Koło ŚZŻAK w Leżajsku (1) kołowrotek (1) komunia (1) Kőnigsberg (2) Konopka (1) koń (1) Kończyce (1) Korczyński (1) Kosiarski Józef (2) Kostrzewa (1) Kostrzewa Franciszek (1) Kostrzewa Michał (1) Kostrzewa Wawrzyniec (1) Kostrzewa Władysław (1) kościół Marii Magdaleny (1) Kościół św. Anny (1) kościół św. Józefa (1) Kościół św. Mikołaja (1) kościół św. Stanisława Biskupa (1) Kościółek (1) Kowalik Mariusz (2) Kowalska Dorota (1) Koziebrodzka (1) Kozieł (1) Krach (10) Krach Jan (1) Krach Weronika (1) Krach Zofia Kamila (1) Kraków (8) Krasnopolski (1) Krasnystaw (1) Kresy (8) Kronberger (1) Kronenberg (2) Kronenberger (4) Kronnberger (1) Król Kurkowy (1) Krupa (3) Krupa Stefania (1) Krysa (2) Krystyniacki (1) Krzan Wanda (1) Krzemieniec (3) Krzeszów (6) Krzyżanowski (1) Księgi Kościelne (25) księgi metrykalne (11) Kubis (1) Kucharska Krystyna (1) Kucharski (2) Kucharski Stanisław (1) Kuczyńska (1) Kukiz (1) Kukiz Paweł (1) Kukiz Tadeusz (1) Kulików (1) Kulinaria regionalne i narodowe (1) kultura łużycka (1) Kułacz (1) Kułacz Sławomir (3) Kumaszka (1) kurierzy (2) Kurowski Bogumił (1) Kuryłówka (27) Kuryłówka Dornbach (51) Kuziński (1) Kwieciński (1) Kycia Michał (1) Larendowicz (1) Laszki (1) Legenda (1) legioniści (1) Legiony (2) Leja (1) Leopold Lewicki (1) Lesko (1) Leżachów (1) Leżajsk (25) Liber Natorum (1) Limeryki (1) Linki Przydatne (1) Lipman (1) Lisowski (1) Litke (1) lniany obrus (1) Lubaczów (3) Lubelskie Korzenie (4) Lubelskie TG (1) lubgens (7) Lublin (1) Lubomirka (1) Luckschandel (2) ludobójstwo (1) Ludwig (6) Ludwik (4) Luton (1) Lwów (14) Łaskawski Ignacy (1) Ławra Poczajowska (1) Łopatyń (2) Łuck (1) Madonny Kresowe (1) Magenheimer (1) Magiera (1) Majdańska Huta (1) malaria (1) Markiewicz Mieczysław (1) Markowski (1) Markut Zbigniew (1) Marusarz (1) Mastyło Konrad (1) Matejska Zofia (1) Matuszko (1) Matuszko Julian (1) Matuziński (1) Maziarski (1) Mazur Kasia (1) Meder (6) Medycyna (5) Merkel Angela (1) metryki (2) Michalik (1) Michałówka (2) Michlewski (1) Miechocin (3) Miednoje (1) Mielec (1) Mieszczańskie Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie (1) Miękisz Nowy (2) Mihlbach (1) Mikulska (1) milicja (1) Milii Wiktoria (1) Milli (14) Milli Adam (1) Milli Antoni (1) Milli Justyn (1) Milli Marianna (4) Milli Roman (1) Milli Wilhelmina (1) Minakowski Marek (2) MO (1) Mogiła (1) Moje zainteresowania i pasje (1) Monne Wanda (1) Mortka (1) Motyka (1) Motyka Janusz (1) Mowa pogrzebowa (1) Mróż (1) Mühlbach (1) Muzeum Powstania Warszawskiego (1) Myheritage (1) Na co umierali nasi przodkowie (2) NAC (2) Naskręski (1) Nefling (5) Nekropolia (1) Neunburg worm Wald (5) Newsweek (1) Nicpoń (1) Nida Rudolf (1) Nida Stanisław (1) Niedenthal (2) Nielepkowice (1) Niemczycki (1) Niemczyk (1) Niesiołowski (1) Nisko (7) NKWD (2) NOW_AK (1) NOW-AK (2) Nowaczyk Małgorzata (1) Nowak Szymon (2) Nowosielski (1) Nysa (1) obrzędy (1) odbiorcy (1) Oddział Ojca Jana (1) Ogrody Wspomnień (1) Ojciec Jan (6) Oleszkiewicz (3) Oleszkiewicz Janina (2) Ordyczyńska Anna (4) Ordyczyńska Maryla (4) Ordyczyńska Wiktoria (1) Ordyczyński (7) Ordyczyński Józef (1) Ordyk (1) Ordyka (3) organista (1) Orlęta Lwowskie (1) Osiński (1) Ossowa (1) Ostasiuk (1) Ostrowiec (3) Ostrowska Henryka (1) Ostrowski (1) Ośniki (1) Ożga (1) Paczyński (1) Padew Narodowa (1) papierosy (1) Papp (1) Parczewski (1) partyzanci (3) pasja i twórczość (1) patronimiki (1) PCK (1) Peigert (1) Penier (1) Perełka (1) Piave (2) Piawa (2) Piechota (1) Pietrusiewicz (1) Pietruszewicz (1) Pietrycha (1) Pikulski (1) Piliszko (1) Piliszko Rozalia (1) Piłat (1) Piłsudski (1) Pityńska Stefania (1) Pityński (4) Piwnica pod Baranami (1) plebania (1) Pleśniany (1) Pławo (1) poczta (2) Poddębce (1) Podzameczek (1) poezja (1) Pogrzeb (2) Pokolenie IV (1) Pokolenie IX (1) Pokolenie V (1) Pokolenie VI (1) Pokolenie VII (1) Pokolenie VIII (1) Politechnika Śląska (1) Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (1) Polska The Times (1) Polski Słownik Biograficzny (5) Porytowe Wzgórze (2) posag (1) Potoccy (2) Potocki (2) Potomkowie rodziny Milli (1) Powidlaki (1) powstanie warszawskie (1) prawosławni (1) Prech (1) Presch (2) Pro Memoria (2) Pro Memoriam (1) Przemyśl (2) Przędzel (1) Przydomki (1) Przysiężniak (4) Przysiężniak Jan (1) Przysiężniak Jerzy (2) ps Henia (1) ps Maria (1) ps Szpak (2) PSB (5) Puchalski Tadeusz (1) Pudełkiewicz (1) Puławy (1) Pysznica (1) rabin (1) Radwan (1) Radziechów (2) Rafał Drabik (1) Rakszawa (1) Rawa Ruska (1) Rawska (1) Raźnikiewicz (1) reb (1) refleksje na temat (2) Regmunt (2) Reichert (2) Reiner (1) Reising (1) Renda Krzysztof (1) Robutka (1) Rogala (1) Rokita Jan Maria (1) Romański Zdzisław (1) Rudnik nad Sanem (1) Rup Bogumił (1) Ruski Koniec (1) Rydygier (2) Rymut (1) rzeź wołyńska (1) Sabat (1) Sadrakuła (1) Sambor (1) San (1) Schaff (1) Schiffer (1) Schoenborn (1) Schoesser (1) Schonanger (2) Schőnanger (1) Schönborn (2) Schősser (2) Schősser Franciszek (1) Schősser Jan (1) Schősser Małgorzata (1) Sekuła (1) Seltenreich (1) Serafin (1) Sędzimir (1) Sieniawa (1) Sikorski Zygmunt (1) Skalken (1) Skalska (1) Skałat (1) Skorupka (1) Skowronek (1) Skrzypczyk (1) Słaby (1) Słomka (1) Słowacki Juliusz (1) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1) Sobieszczański (2) Sobór Św. Trójcy (1) Socha (2) spadek po (1) Spiers (1) Spis Ludności Miasta Krakowa (1) Stachyra (1) Stadion hr Franciszek (1) Stalowa Wola (1) Stanisław Jerzy Gdula (1) Stanisławów (3) Stankiewicz (11) Stankiewicz Anna Danuta (1) Stankiewicz Antoni (5) Stankiewicz Felicja Eugenia (1) Stankiewicz Jan (2) Stankiewicz Janina (5) Stara Wieś (1) Stare Miasto (1) Staroń (1) Staruszkiewicz (1) Stary Zbaraż (1) statystyka (1) statystyka wyświetleń (1) Stępak Sławomir (1) straż grobowa (1) Stryj (1) Sturmwind (1) Suchodolski (1) Suchorzewski (1) Suchorzewski Jan Kazimierz (2) Sulimów (1) Sybir (1) szalona Baśka (1) Szałajko Roman (1) Szamik Maria (1) Szaniawski (1) Szczepkowska (1) Szczepkowska Eleonora (1) Szczepkowska Joanna (1) Szczepkowski (4) Szczepkowski Andrzej (1) Szczepkowski Jan (1) Szeptycki (2) Szewc (1) Szewczyk (1) Szpunar (1) Szpyrka (1) szwabskie pierogi (1) Ślęzak Roman (1) Śniatyn (1) Światowy Związek Żołnierzy AK (1) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (1) Świdnik (1) Świete Wrota (1) Święto Zmarłych (2) ŚZŻAK (2) T.G. "Sokół" (1) Tab (1) Tarnawiec (9) Tarnawska Eleonora (1) Tarnobrzeg (2) Tarnowscy (1) telegraf (1) Teodor Rhein (1) tercjarka (1) TMZL (1) Tokarski (1) Tomasz Nitsch (1) Towarzystwo Numizmatyczne (1) tradycje (2) trafika (1) trasa kurierska (1) Trociuk (1) Tryczyński (1) Tryncza (1) TSL (2) TTN (1) Tuligłowy (1) Turki (2) TVP Lublin (1) Twer (1) tyfus (1) Tykocin (1) UB (1) Ubieszyn (1) Uhnów (2) UJ (3) Ujejski (1) Ukraina (1) ul. Burmistrzów Zawilskich (1) Ulas (2) ulica Ariańska (2) ulica Łyczakowska (1) Uniwersytet Krakowski (1) UPA (2) Urbański (1) Urodzeni we Lwowie (1) Urząd Repatriacyjny (2) Virtuti Militari (1) W poszukiwaniu korzeni Zapiski genealogiczne (1) Wagner (3) Wajdowicz (1) Wanago (1) Wanda Wasilewska (2) Wanderszeit (1) Wańczyk (1) Warkowicze (1) Wawel (1) Wątróbka (1) Weisenberg (1) weiße suppe (2) Werfel (3) Werflówka (1) Węgierskie rody (1) Węgry (3) wiano (1) Wiącek (1) Wiązownica (2) Wiedeń (1) Wielkanoc (1) Wien (1) Wieniawa Chmielewski (1) Wierzbicki (1) Więcsław (2) Wildenthal Dzikowiec (6) Wilkos Aniela (2) Wilkos Katarzyna (1) Wioletta Gut-Siudak (1) Wirtenbergia (1) Wodecki Ernest (3) Wodziczka (1) Wojcieszyn Tadeusz (1) wojna obronna 1939 (1) Wojnar Antoni (1) Wolf (1) Wołyniak (5) Wołyń (4) Wólka Batorska (1) Wólka Łamana (1) Wróbel (1) Wspomnienia (14) Wspomnienia Antoniego Stankiewicza (2) Wspomnienia Janiny Stankiewicz (1) Wszystkich Świętych (1) Wyszukiwarki (1) Wywód przodków (9) Wyżniany (1) Yaki (1) Zabłotny (1) Zadwórze (1) Zadzierski (2) Zadzierski Józef (1) Zahoń (1) Zakopane (1) Zaleszczyki (1) Załuże (1) zamach na Quislinga (1) Zamarstynów (1) zamordowani w Katyniu (1) Zamość (1) Zarzycki (1) Zawadowicz (2) Zawadowicz Stanisław (1) Zawadzki (2) Zawilska Maria Leontyna (1) Zawilski Leopold (1) Zawirski (1) Zbaraż (2) Zbigniew Markut (1) Zborów (1) ZBOWID (1) Zdołbunów (1) Zduńska Wola (1) Złoczów (1) Zofia ze Sprowy Odrowąż (1) Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (1) ZWZ (1) Żdżanne (1) Żmigród (1) Żoladkiewicz (4) Żołnierze Wyklęci (3) Żołynia (2) Żółkiew (5) Żubracze (6) Żuk (1)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...