'Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci'. - Wisława Szymborska

sobota, 21 maja 2011

Pater ignotus, czyli sprawa dzieci nieślubnych

Tematem tabu, jest problem dzieci nieślubnych w rodzinie. Może dlatego większość rodziny niechętnie chce udzielać informacji, wręcz stara się odciągnąć od dalszych badań genealogicznych.
Może to był kiedyś problem drażliwy. Hańba, wykluczenie ze społeczności, wstyd przed rodziną, sąsiadem i księdzem. W dzisiejszych czasach już przywykliśmy do nieformalnych związków, w których rodzą się dzieci i bardziej liberalnie patrzymy na problem dzieci z nieprawego łoża.
W moich badaniach natknęłam się na liczne zapisy w księgach – pater ignotus. Zaskoczeniem było nie to, że urodziło się dziecko z nieprawego łoża, ale to, że we wsi liczącej ok. 300 numerów domów (w tym część z nich wyznania greckokatolickiego, nie objętych spisami w księgach) w ciągu jednego roku rodziło się po kilka, a nawet kilkanaście nieślubnych dzieci. Co było przyczyną tak licznych narodzin dzieci nieślubnych. W kilku przypadkach ksiądz zapisywał incertus pater (ojciec niepewny).
W historii dziejów znane były czasy najazdów tatarskich. Dzikie hordy nie szczędziły kobiet, gwałcono je nie zważając na wiek i urodę kobiet. Podobnie mogło być w okresach powstań i wojen światowych. 
Alojzy Zielecki w ‘Dziejach Leżajska’ opisuje zjawisko demoralizacji, upadku obyczajów, moralności z czasów I wojny światowej na terenie całego powiatu. Prostytucja nie była zjawiskiem sporadycznym, szerzyły się choroby weneryczne, a kobiety ze wszystkich środowisk zgłaszały się do lekarzy do usuwania ciąży w wyniku zgwałceń przez żołnierzy wszystkich armii. Gwałtów dopuszczano się także na kobietach starych i dzieciach. W całym powiecie było kilka tysięcy takich spraw. Wiele kobiet popełniło samobójstwo, wiele popadło w pijaństwo.
Pod naciskiem tych faktów władze wojskowe i cesarz wydali zarządzenia, mocą, których niezamężne matki i ich dzieci mogły przyjmować nazwiska ojców swych dzieci i być traktowane jako mężatki, gdy ojciec ich dzieci poległ. Kobiety takie i ich dzieci po poległych otrzymywały zasiłki jak mężatki i dzieci z małżeństwa. W ten sposób państwo regulowało losy niezamężnych matek i ich dzieci.
Nie zauważyłam z dostępnych mi danych zwiększonej liczby urodzeń dzieci z nieznanego ojca. 

28.06.1944 r. 1000-osobowa konnica Kałmuków dowodzona przez oficerów Wermachtu zaatakowała okoliczne wsie w tym Kuryłówkę i Tarnawiec. Zginęło wielu żołnierzy AK, ludności cywilnej, mieszkańcy Kuryłówki i okolic przeżyli dramat wojenny. Podobno kilka kobiet w bestialski sposób zostało zgwałconych. Niektóre kobiety  smarowały się krówskim łajnem, w ten sposób  udało im się uratować przed oprawcami.
W XIX wiecznych księgach parafialnych w osobnej rubryce Thori zapisywano czy dziecko było legitimus czy illegitimus (czyli czy z prawego lub z nieprawego łoża). Spotkałam się ze skreślonym zapisem ignotus pater i dopisanym (być może po jakimś czasie) nazwiskiem ojca. Spotkałam się również z dopisanym oświadczeniem ojca, który deklarował w obecności świadków i księdza, że przyznaje się do ojcostwa.


Nie zawsze, ale przeważnie przy urodzeniu dziecka zapisywano imiona i nazwiska rodziców oraz dziadków.
Jeżeli jedno z rodziców pochodziło z nieprawego łoża, np. matka – odnotowywano to w rubryce Parentes, a czasem notowano illeg, illeg obok nazwiska jednego z rodziców. Nie należy jednak wyciągać pochopnie wniosków o rodzicu, czy był czy nie był z nielegalnego łoża, bowiem taki zapis mógł równie dobrze świadczyć o braku skrupulatności księdza. Spotkałam się z zapisami, gdzie w rubryce Pater/Parentes zapisane było tylko imię i nazwisko ojca, bez rodziców. Z innych zapisów w księgach mogłam odczytać informacje o jego rodzicach, świadczące o legalnym urodzeniu.
Niektórzy w rubryce Illegitimi Thori wstawiali tylko pionową kreseczkę, inni dopisywali przy imieniu dziecka dodatkowo illegitimi thori, a niektórzy wstawiali tylko krzyżyk w rubryce Pater.
Robiono także  zapis illeg (illegitimi ) przy nazwisku jednego z małżonków w Liber Copulatorum. 
W zeszycie prowadzonym przez księdza Juliana Krzyżanowskiego z rozpisanymi koligacjami rodzin odnalazłam wyciąg familijny rodziny X ze sporządzoną obok notatką o dziecku ze związku kazirodczego. Ojciec z własną córką wszedł w taki kazirodczy związek. Został za ten czyn zesłany do więzienia w Rzeszowie.
          Doskonałym źródłem wiedzy dla genealoga są prowadzone w parafiach Protokoły Czynności, w których prowadzone są przez księdza zapisy wydawanych z parafii dokumentów: metryk, wykazów zmarłych, dzieci nieślubnych, wykazów ruchu ludności, zeznań podatkowych i innych wykazów statystycznych. Informacje tam zawarte mogą dać trop do dalszych poszukiwań, gdyż często podawane są miejscowości, bądź urzędy, do których odesłano dokumenty. W zapisach Protokołu Czynności wielokrotnie natknęłam się na wydawanie przez księdza zezwolenia na dyspensę małżeńską dla osób, których łączą więzy krwi. Kościół katolicki nie toleruje związków osób blisko ze sobą spokrewnionych i nie uznaje dzieci z takich związków narodzonych. Zgodę trzeba było uzyskać od biskupa, a może od samego papieża?
Słyszałam, że dzieciom nieślubnym dawano ośmieszające imiona. Z przekazów rodzinnych słyszałam, że najczęściej nadawano dziewczynce imię Ewa, a sąsiedzi wołali na nią Jewka. Moje spostrzeżenia nie potwierdzają takich informacji, gdyż w zapisach ksiąg figurują wszystkie możliwe imiona nadawane takim dzieciom.
 
Ciekawy zapis, którego niestety nie umiem odczytać.


Słowniczek:
illegitimi legitimus czy illegitimus - czyli czy z prawego lub z nieprawego łoża
legitimato per subsaequens matrimonium - dopisek przy zapisie chrztu, że dziecko zostało zalegalizowane na podstawie późniejszego ślubu rodziców
concubina illitus (skryta nałożnica)
ius primae noctis - rodzenie się dzieci chłopskich z ojca szlachcica
pater ignotus - nieznany
pater incertus - niepewny
pater incestuus - kazirodczy
leg thori – z legalnego łoża

sobota, 7 maja 2011

Wywód przodków linii macierzystej - Pokolenie IX

Pokolenie IX 6x pradziadkowie macierzyści
Najstarsi antenaci to linia Jurczaków, gdzie Józef Jurczak (nr 450) urodził się w 1717 roku, żona Marianna Jurczaczka (nr określający jego miejsce w wywodzie 451) ur 1717 roku, dopiero niedawno dopisałam ich do swojego drzewa, nad linią Jurczaków muszę popracować, danych mam dużo.  Gniazdo wywodzi się z Ożanny par. Tarnawiec.
Nr 450
Nr 451


Córka Józefa i Marianny Jurczaków to Regina Jurczakowa (ur. 1749, Ożanna 35, wg daty zgonu), która poślubiła Kazimierz Ćwikła (5xpradziadek)
Regina zmarła 12 września 1824, Lat 75, Lib Mort DSCF6134.jpg
(Reference: Lib Natorum DSCF6115.jpg)

Kazimierz i Regina mieli 4 dzieci, w tym syna Franciszka Cwikłę (4x pradziadek). Z Agatą Ciesakową mieli syna Błażeja Cwikłę (mojego 3x pradziadka).

Błażej s. Franciszka Ćwikły to mój 3xpradziadek, jego syn Jan Nepomucen Ćwikła to mój 2xpradziadek, a z kolei syn Jana Nepomucena Michał Ćwikła to mój pradziadek i ojciec mojej babci Franciszki z Ćwikłów Feldmanowej

***
Pokolenie I, II, III - dziadkowie macierzyści, Rodzice i ja jako probant

Wywód przodków linii macierzystej - Pokolenie VIII

Pokolenie VIII 5x pradziadkowie macierzyści
Na dzień dzisiejszy udało mi się odszukać czterech antenatów 5x pradziadków. 
Emannes v Emanues Kronenberger (Nr 194) ur ok 1750r - ojciec Gertrudy Kronenberg z Wildenthal czyli z Dzikowca. Gertruda przyjechała do Tarnawca wraz ze swoim mężem nauczycielem Johanem Feldmanem. Zamieszkali w Dornbach 35.
 
*****

Moi antenaci - 5x pradziadkowie, jakich udało mi się odnaleźć to Ćwikłowie, gdzie najstarszy Kazimierz Ćwikła urodził się w 1737 roku. Usytuowany w wywodzie pod numerem 224. 
 Żona Kazimierza Ćwikły - Regina ma kolejny numer 225, urodziła się w 1749r.
Regina zmarła w wieku 75, jako wdowa po Kazimierzu Ćwikła, który zmarł 5 lat wcześniej 22 lutego 1817 r w wieku 89 lat. W księgach Kazimierz zapisany jako głowa rodziny (pater familia).
Nie udało mi się sprawdzić, czy jej 2 synów Jan i Mikołaj oraz jedna córka Agnieszka mieli dzieci. Syn Franciszek miał czworo dzieci, urodzone jeszcze za życia Reginy. Jeden z jej wnuków - Błażej Wincenty był moim 3x pradziadkiem miał 14 lat, kiedy Regina zmarła. Wnuk Stanisław miał 11 lat, wnuk Sebastian – 12 lat, a wnuczka Katarzyna nie wiem ile miała wtedy lat.
Gniazdo Ćwikłów wywodzi się z Ożanny par. Tarnawiec.

Nr 224
Nr 225
****
Kolejny mój antenat to 5x pradziadek Tomasz Kusz (Nr 230) ur ok 1740 r, który był ojcem Anny Kusz, żony Jakuba Więcsława. Był dziadkiem mojej 3x prababki Katarzyny Więcsław, która wyszła za mąż za Błażeja Wincentego Ćwikłę.

Wywód przodków linii macierzystej - Pokolenie VII

Pokolenie VII macierzyści 4x pradziadkowie to urodzeni ok. 1780r.

Johan Feldman (Nr 96) pedagog z Dornbach ożeniony z Gertrudą Kronenberger (Nr 97) mieli 8 dzieci.  
Nr 96
Nr 97
*****
Jan Ludwig v. Ludwik (Nr 98) ( żona nieznana). Miał dwoje dzieci. Syn Jan ur ok 1819r poślubił Anna Staiger (Wildenthal par Dzikowiec - kolonista). Córka Gertruda Ludwig poślubiła mojego 3x pradziadka Antoniego Feldmana 


*****
Hausner Franciszek (Nr 102)  i Katarzyna Weberin (Nr 103) to moi 4x pradziadkowie. W wieku 31 lat jako wdowiec poslubił 16 letnia Katarzyne Weberin.
Swiadkowie: Anton Hausner i Jan Burda. Lib Cop T I pag 51 poz 1.
Nr 102
Nr 103


Córka Katarzyna Anna Hausner poślubiła Józefa Andresa (3x pradziadkowie), z tego związku córka Maria Andres poślubiła Adama Feldmana (2x pradziadkowie)
*****
Franciszek Ćwikła i Agnieszka Ciesakowa mieli 4 dzieci. 
Nr 112Nr 113

*****
Jakub Więcław (Nr 114) i Anna Kuszowa (Nr 115) 
Nr 114


Nr 115
Mieli dwie córki. Katarzyna Więcsław poślubiła Błażeja Wincentego Ćwikłę (3xpradziadka), a córka Regina Więcsław poślubiła Marcina Baya. Wnuk Reginy i Marcina Bay to Antoni Baj ur. 21 stycznia 1884 w Kuryłówce, który ożenił się z Anną Mastyło. Brat Anny Mastyło - Franciszek Mastyło ożenił się z Marią Elżbietą Andres. Po ślubie Franciszek i Elżbieta wyjechali do Biszczy, gdzie był organistą. Był pradziadkiem Konrada Mastyło.
*****
Michał Żółtobrzuch (Nr 118) i Regina Czupkowa (Nr 119) c. Michała  to kolejni moi antenaci 4x pradziadkowie
Moja antenatka 4x prababka żona Michała Żółtobrzucha.  Matka Agaty v. Agnieszki. Agnieszka z Janem Szczęsnym mieli moją 2xprababkę Jadwigę, żonę Jana Nepomucena Ćwikły. 
Nr 118
Nr 119

*****

Nr 121
Moi antenaci 4x pradziadkowie - Adam Kapral (Nr 120) i Franciszka Pacion (Nr 121) mieli 1 syna. 
Nr 120
Pochodzą z Tarnawca, Brzyskiej Woli, Ożanny. Wszystkie wsie znajdują się w par. Tarnawiec (Dornbach).
*****
Nr 126
Moi antenaci 4x pradziadkowie to Marcin Bzdoń (Nr 126) i Małgorzata Czerniecka (Nr 127), która jest moją ostatnią znaną antenatką w linii matrylinearnej. Obydwoje pochodzą z Brzyskiej Woli.

Nr 127
***
Pokolenie IX 6x pradziadkowie macierzyści
Pokolenie VIII 5x pradziadkowie macierzyści
Pokolenie VII 4x pradziadkowie macierzyści
Pokolenie VI 3x pradziadkowie macierzyści
Pokolenie V 2x pradziadkowie macierzyści
Pokolenie IV pradziadkowie macierzyści

Wywód przodków linii macierzystej - Pokolenie VI

Pokolenie VI macierzyści 3x pradziadkowie
Antoni Feldman (Nr 48) i Gertruda Ludwig (Nr 49) mieli 3 dzieci, z tym, że Antoni miał jeszcze 1 żonę Franciszkę Kruk, z którą miał 1 dziecko, z kolei ta Franciszka z innym mężem miała 2 dzieci. Gertruda Ludwig miała córkę Mariannę, nieznanego mi ojca. 
Nr 49
Nr 48
******

Józef Andres (Nr 50) i Katarzyna Hausner (Nr 51) mieli córkę Marię Andres.

Nr 50
Nr 51
*****
Antoni Milli (Nr 52) miał żonę Valburgę Hoffman (Nr 53), z tego związku mieli syna Adama, mojego prapradziadka. Valburga Hoffman c. Krzysztofa miała jeszcze drugiego męża Henryka Schőnborna. Z Henrykiem miała 2 synów: Krzysztofa i Filipa oraz córkę Marię. 
Nr 52

Nr 53
 *****
Nr 54
Franciszek Schősser z Krystyną Aszner v. Ashner v. Hasner v. Asner mieli 8 dzieci. 
Franciszek Schősser jest synem Krzysztofa i Klary Schősserów.
Krystyna jest córką Jakuba Asznera i Katarzyny Pengier.
Nazwisko Krystyny pisane różnie w księgach, ale najprawdopodobniej chodzi o Hausner lub Asner.

Dzieci:
Jan Franciszek Schősser ur. 26 Jan 1829, Schőnanger Pławo, cyrkuł Tarnów
Rozyna /Rozalia Schösser ur 18 Sep 1831, Pławo Schonanger
Katarzyna Schösser ur 1834, Pławo Schonanger
Antoni Schősser ur 1837, Pławo Schonanger
Łucja Schősser ur 15 May 1839, Pławo Schonanger
Małgorzata Schősser ur 21 Jan 1841, Dornbach
Jan Schősser ur 11 Sep 1841, Pławo Schonanger
Maria Schősser ur 4 Jun 1869,

Jednym z dzieci Franciszka i Krystyny była moja 2x prababka Małgorzata Schősser ur. 21.01.1841 w Dornbach par. Tarnawiec. Zanim poślubiła 26 sierpnia 1866 mojego 2x pradziadka Adama Milli s. Antoniego i Walburgii Hoffmann mieszkała w Wólce Sokołowskiej. Adam był ekonomem. Kiedy się żenił miał 33 lata, był wówczas kawalerem. (Ksiega Zapowiedzi 1866/17. P 1140961. Lib Cop T II pag 118.Wyciąg Familijny Dornbach pag 37. Fot P1180911). Małgorzata zmarła w wieku 37 lat, jako wdowa po Adamie. (Lib Mortui DSCF3365.jpg).
Otrzymałam od grupy genealogicznej na Facebooku Korzenie podkarpackie Fb skan dokumentu urodzenia Jana Schőssera s. Franciszka Schőssera i Krystyny Ashner v. Aszner. Jan ur się 11 września 1841 Pławo Schoenger. Chrzestni Jana: Jan Aszner i Julianna Goetz. Akuszerka: Katarzyna Schoeserin. 

Córka Rozalia ur. 18.09.1931 Borowa Polen, Tarnau, Kirchenbücher des römischen-katholischen Bistums Tarnau
(link: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XP56-27N )

****

Nr 56
Błażej Ćwikła i Katarzyna Więcław mieli 5 dzieci. W kilku różnych najwcześniejszych zapisach metrykalnych nazwisko Więcław wyraźnie zapisane jest jako Więcsław. 
Nr 57


Siostra Katarzyny Więcsław - Regina wyszła za mąż za Marcina Baya, ich syn Wojciech Baj ożenił się z Agnieszką Ćwikła c. Stanisława Ćwikły brata Błażeja Ćwikły.
Czyli dwie córki Jakuba Więcława - Katarzyna i regina 'wżeniły' się u Ćwikłów,
tzn. Katarzyna Więcsław wyszła za Błażeja Ćwikłę, a syn Reginy ożenił się z córką brata Błażeja Ćwikły Agnieszką (c. Stanisława Ćwikły). 

Czyli dwaj bracia Ćwikłowie - 1. Błażej ożenił się z Katarzyną Więcsław, a 2. Stanisław wydał swoją córkę za syna swojej szwagierki Reginy Bay z Więcsławów.  
Wnuk Reginy - Antoni Baj ożenił się z Anną Mastyło. 

***

Jan Szczęsny (Nr 58) i Agnieszka Żółtobrzuch (Nr 59) mieli 3 dzieci.
Nr 59

Nr 58*******************
Maciej Kapral (Nr 60) miał 2 żony, trójkę dzieci. Z Reginą Winiarską miał syna Tomasza, zaś z II v -moją Katarzyną Hacia (Nr 61)  miał 2 synów: Andrzeja i Jana. • I v Katarzyna Hacia. Dzieci z Katarzynš: Jan *1829, Marianna *1834, Andrzej *1835, Agata *21 I 1841, Franciszek *1858, Tomasz *1860
  15 VI 1839 zmarło dziecko przy porodzie, nie ochrzczone Lib Nat Brz Wola T II 1839 Fot P1170524.
  II v w wieku 52 lat z 38 letnia Regina Winiarska. Lib Cop Brzyska Wola Fot. DSCF6282 . Miał z niš syna Tomasza.
  Syn Tomasz poslubił Katarzyne Błońska i Maria Zdeb. Ksiega Zapowiedzi 1883/3. Lib Cop T II pag 132, FotDSCF 2897.
 • Nr 60


  Nr 61

  ****
  Antoni Pietrycha (Nr 62) ożenił się z Rozalią Bzdoń c. Marcina. Mieli siedmioro dzieci: Katarzynę, Tomasza, Agnieszkę, Wojciecha, Marię, Michała i moją 2x prababkę Jadwigę. 

  Nr 62
  Nr 63


  3x pradziadkowie pochodzą z Tarnawca, Brzyskiej Woli, Kuryłówki - w par. Tarnawiec (Dornbach) oraz z Koziarni, Kurzyny, Wólki Sokołowskiej.
  ***
  Pokolenie IX 6x pradziadkowie macierzyści
  Pokolenie VIII 5x pradziadkowie macierzyści
  Pokolenie VII 4x pradziadkowie macierzyści
  Pokolenie VI 3x pradziadkowie macierzyści
  Pokolenie V 2x pradziadkowie macierzyści
  Pokolenie IV pradziadkowie macierzyści

  Wywód przodków linii macierzystej - Pokolenie V

  Pokolenie V macierzyści 2x pradziadkowie
  Adam Feldman (Nr 24)  miał 2 żony. Pierwsza Katarzyna Małgorzata Neu to nowe odkrycie i nie wiem czy miał z nią dzieci. Ale jego druga żona Maria Andres (Nr 25) to moja 2x prababka, która miała też 2 mężów: Józefa Feldmana i o 13 lat młodszego od siebie wdowca Filipa Horsta. Pochodzą z Tarnawca i Kuryłówki - w par. Tarnawiec (Dornbach) oraz z Kurzyny, Wólki Sokołowskiej.  
  Nr 24
  Nr 25
   Prapradziadkowie Adam Milli (26) i Małgorzata Schősser  (Nr 27) mieli 3 córki, w tym moją prababkę Mariannę. Pochodzą z Tarnawca, Kuryłówki - w par. Tarnawiec (Dornbach) oraz z Kurzyny, Wólki Sokołowskiej.
  Nr 26
  Nr 27
  Prapradziadkowie Jan Nepomucen Ćwikła i Jadwiga Szczęsny mieli 8 dzieci, w tym mojego pradziadka Michała. Pochodzą z Kuryłówki - w par. Tarnawiec (Dornbach).  

  029
  Nr 28
  Andrzej Kapral miał 3 żony, jedna z nich to Jadwiga Pietrycha moja 2x prababka.
  Pochodzą z Brzyskiej Woli - w par. Tarnawiec (Dornbach).  
  Nr 30


  Nr 31
   
  Jadwiga Pietrycha Brzyska Wola 192  Lib Natorum 1838-67, T II Fot. P1190939.jpg

  ***

  Popularne posty

  Etykiety

  1 listopada 2016 (1) 71 rocznica bitwy pod Kuryłówką (1) 72 rocznica bitwy pod Kuryłówką (1) 8 maja 1945 (2) AGAD (21) AGAD< Seidler (1) AK (2) album rodzinny (1) Aleksander Bilski (1) Alfred Mogiła Stankiewicz (1) Alfredówka (1) Almanach (1) Amberg (1) Anders (1) Andres (2) anegdoty rodzinne (1) Antek Wichura (1) Antoni Stankiewicz. Praca w III Rzeszy (5) Antonówka (1) AP Przemyśl (1) apelatywy (1) Arbeitsamt (2) archeologia (1) Archiwum Akt Nowych (1) Archiwum Główne Akt Dawnych (1) Archiwum Państwowe (1) Archiwum Państwowe w Rzeszowie (1) arcybiskup Wiednia Christoph von Schönborn (1) Argasiński (1) Art (1) artystka z Brzyskiej Woli (1) Ashner (1) Asner (1) Aszner (1) austriackie korzenie (1) Babcia Kasia (1) Babijczuk (1) Baczyński (1) Bal (1) Banas Wanda (1) Banaś (1) Banaś Józef (1) Baran (1) Baranów Sandomierski (1) Baranówka (1) Bartłomiej Brodziak (1) Bartoszewski (1) Bawaria (5) Bazylika OO Bernardynów (1) Bąkowice (1) Beigert (8) Beigert Maciej (1) Bereza Tomasz (1) Berghaus Krakau (1) Betlejemka (1) Biblioteka Publiczna (1) Bielsko-Biała (1) Bieszczady (3) Bihar (1) Bilger (3) Biłgoraj (1) Biogramy (22) Biszcza (1) Bitwa pod Kuryłówką (4) Blaschke (2) Blog Roku 2011 (1) Blog Roku 2012 (1) Blog Roku 2015 (1) Bloomfield (1) Bochdan (1) Bochdan Hipolit (1) Bogacz Grażyna (1) Bogna Bender-Motyka (1) Bohemia (1) Bohorodczany (3) Bojarska Krzysztanowicz Jadwiga Wanda (1) Bończa (4) Borek Franciszek (1) Borek Stanisława (1) Borowa (1) Borszowska (1) Bój o Kuryłówkę (1) Bractwo Kurkowe (1) Bridgepoint (1) Bruckenthal (1) Brundorf (1) Brygidki (1) Brzeziński (1) Brzyska Wola (3) Buczacz (2) Budapeszt (1) Buderaż (1) Buniowski ks. Michał (1) Bychawa (2) Bychawka (3) cadyk (1) Census (1) Census of the United States (1) Centralne Archiwum Wojskowe (2) cerkiew w Kuryłówce (1) Chałupki Piskorowickie (1) Chawa (1) Chłodnicki (1) cholera (1) Christoph von Schönborn (1) Chudy (1) Chyrów (1) Cieczkiewicz (1) Cielenkiewicz (1) Cieplice (1) Cieślikowa (1) Ciryt Rafał (1) Cisna (5) ck armia (2) CK Sąd Powiatowy (1) Cmentarz (2) cmentarz greckokatolicki w Kuryłówce (1) Cmentarz Łyczakowski (2) Cmentarz Orląt Lwowskich (1) Cmentarz Rakowicki (2) Cmentarz w Kuryłówce (3) Connecticut (1) Czabański (1) Czapla (1) Czapliński (1) Czarnota (1) Czeremuszna (1) Czernichowce (1) czerwonka (1) Czułyma (1) Czupik (1) Ćwikła (8) Ćwikła Franciszek (1) Ćwikła Jan (1) Ćwikła Julian (1) Ćwikła Stanisław (1) Dąbek Przemysław (1) Dąbrowski Florian (1) Dąbrowski Walerian (1) Dąmbska (1) de Pourbaix (1) Dec (1) Diakiewicz (3) Diakiewicz Stanisław (1) Dick (1) Dobrzański (1) Dolny (1) Dornbach (7) Dreyseitel (1) Drohobycz (1) Drzewo genealogiczne (24) duchowni (1) Dück (1) Dworaczek (1) dyzenteria (1) Dziewczyny wyklęte (2) Dziki Franciszek (1) Dzików (3) Eger (1) Ehresmann (1) Eidschun Connie (1) Ejczun (1) Elimelech Weissblum (1) Ellisisland (5) emigracja (1) Emil Kostek ps Maciek (1) Epidemia cholery (4) epoka brązu (1) epoka żelaza (1) Etymologia nazwisk (2) Eustachiewicz (1) Family Search (7) Federkiewicz (1) Fehlbach (1) Feldman (19) Feldman Franciszka (3) Feldman Jadwiga (1) Feldman Jan (1) Feldman Janina (5) Feldman Józef (1) Feldman Julian (5) Firstenhof (2) Fischer (2) Florczak Marek (1) Franciszek Przysiężniak (2) Franz (1) Fredro (2) Fredro Aleksander (1) Freifeld (1) Fruzińska (2) Gala Twórców (1) gaz musztardowy (1) Gazetka Rodzinna (1) Gdula (1) Gedroyc (5) gen. Anders (1) Genealogia (44) Genealogiczny Relax (1) Genebase (1) Genek Kwieciński (1) genogram (1) Genpol (1) Giedroyć (1) Gillershof (4) Gimnazjum oo. Jezuitów (1) Gliniany (2) Gnädinger (1) Gnändiger (1) Goetz (1) GOK Kuryłówka (2) Gołębiowska (1) Gołkowice (1) Gottlieb Rit (1) Graba (1) Graczyk (1) grekokatolicy (1) Grekowicz (1) Griner (1) Groll (2) Grossman (1) Grottger Artur (1) Gródek Jagielloński (2) Gryger (1) Guguł (1) Gyjakiewicz (1) h. Zaremba (1) Halesiak (2) Halik Rafał (1) Harlender (1) Hartford (2) Hartleb (4) Haszto (1) Hausner (13) Hausner Artur Walenty (2) Hausner Jerzy Artur (1) Hausner Karol Aleksander (1) Hausner Ryszard (1) Hausner Stefan (1) Hausner Włodzimierz Karol (1) Hausner Zbigniew Henryk (1) Hektor (1) Herman (1) Hirschbach (1) Historia (3) Hitler (1) Hofman (1) Honoriusz Stankiewicz (1) Hornung (1) Horodenka (1) Horscht (1) Horst (4) Hryniszyn (1) Huber (1) Hütter (1) I wojna światowa (9) I wojna światowa nad Sanem (1) I WW (4) II wojna Światowa (11) III Rzesza (3) IIWW (1) Imieniny Antoniego Stankiewicz Antoni (1) Ingram (1) Internet (2) IPN (1) Iwaszek Agnieszka (1) IWW (1) Jaga (4) Jagiełła (1) Jamroży (1) Janina Oleszkiewicz (1) Janina Oleszkiewicz Przysiężniak (6) Janów Lubelski (1) Januszewski (1) Jarosław (7) Jasiński (1) Jelna (1) Jose (1) Josefinendorf Józefówka (2) Józefówka (2) Junosza (1) Kacprzak (1) Kaczmarski Krzysztof (1) Kahl (1) Kahlówka (4) Kahlówka 2015 (1) Kahlówka 2017 (1) Kalatówki (1) Kałmuk (3) Kapral (2) Kapral Zofia (1) kardynał Schönborn (1) Karolówka (1) Karwan (1) Karwan Konstanty (1896 - 1962) (1) Kasprowy Wierch (1) Kathleen Campbell Clement (1) Katyń (2) Kazimiera Myk-Magdziak (1) Kaźmierczak (1) Keswick (1) Kiełbowicz Malwina (1) Kiernica (1) Kijanowski (1) Kijów (1) Kimlowski Józef (1) Kisielewicz Adam (1) Kiszakiewicz (1) Kłupko (1) Kobelnica (2) Kochaj (1) Kochańska Marzena (1) Kociatkiewicz (2) Kociołek (1) Kolejka Leśna (1) kolejka linowa (1) koloniści niemieccy (33) kolonizacja józefińska (3) Koło ŚZŻAK w Leżajsku (1) kołowrotek (1) komunia (1) Kőnigsberg (2) Konopka (1) koń (1) Kończyce (1) Korczyński (1) Kosiarski Józef (2) Kostrzewa (1) Kostrzewa Franciszek (1) Kostrzewa Michał (1) Kostrzewa Wawrzyniec (1) Kostrzewa Władysław (1) kościół Marii Magdaleny (1) Kościół św. Anny (1) kościół św. Józefa (1) Kościół św. Mikołaja (1) kościół św. Stanisława Biskupa (1) Kościółek (1) Kowalik Mariusz (2) Kowalska Dorota (1) Koziebrodzka (1) Kozieł (1) Krach (10) Krach Jan (1) Krach Weronika (1) Krach Zofia Kamila (1) Kraków (8) Krasnopolski (1) Krasnystaw (1) Kresy (8) Kronberger (1) Kronenberg (2) Kronenberger (4) Kronnberger (1) Król Kurkowy (1) Krupa (3) Krupa Stefania (1) Krysa (2) Krystyniacki (1) Krzan Wanda (1) Krzemieniec (3) Krzeszów (6) Krzyżanowski (1) Księgi Kościelne (25) księgi metrykalne (11) Kubis (1) Kucharska Krystyna (1) Kucharski (2) Kucharski Stanisław (1) Kuczyńska (1) Kukiz (1) Kukiz Paweł (1) Kukiz Tadeusz (1) Kulików (1) Kulinaria regionalne i narodowe (1) kultura łużycka (1) Kułacz (1) Kułacz Sławomir (3) Kumaszka (1) kurierzy (2) Kurowski Bogumił (1) Kuryłówka (27) Kuryłówka Dornbach (51) Kuziński (1) Kwieciński (1) Kycia Michał (1) Larendowicz (1) Laszki (1) Legenda (1) legioniści (1) Legiony (2) Leja (1) Leopold Lewicki (1) Lesko (1) Leżachów (1) Leżajsk (25) Liber Natorum (1) Limeryki (1) Linki Przydatne (1) Lipman (1) Lisowski (1) Litke (1) lniany obrus (1) Lubaczów (3) Lubelskie Korzenie (4) Lubelskie TG (1) lubgens (7) Lublin (1) Lubomirka (1) Luckschandel (2) ludobójstwo (1) Ludwig (6) Ludwik (4) Luton (1) Lwów (14) Łaskawski Ignacy (1) Ławra Poczajowska (1) Łopatyń (2) Łuck (1) Madonny Kresowe (1) Magenheimer (1) Magiera (1) Majdańska Huta (1) malaria (1) Markiewicz Mieczysław (1) Markowski (1) Markut Zbigniew (1) Marusarz (1) Mastyło Konrad (1) Matejska Zofia (1) Matuszko (1) Matuszko Julian (1) Matuziński (1) Maziarski (1) Mazur Kasia (1) Meder (5) Medycyna (5) Merkel Angela (1) metryki (2) Michalik (1) Michałówka (2) Michlewski (1) Miechocin (3) Miednoje (1) Mielec (1) Mieszczańskie Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie (1) Miękisz Nowy (2) Mihlbach (1) Mikulska (1) milicja (1) Milii Wiktoria (1) Milli (14) Milli Adam (1) Milli Antoni (1) Milli Justyn (1) Milli Marianna (4) Milli Roman (1) Milli Wilhelmina (1) Minakowski Marek (2) MO (1) Mogiła (1) Moje zainteresowania i pasje (1) Monne Wanda (1) Mortka (1) Motyka (1) Motyka Janusz (1) Mowa pogrzebowa (1) Mróż (1) Mühlbach (1) Muzeum Powstania Warszawskiego (1) Myheritage (1) Na co umierali nasi przodkowie (2) NAC (2) Naskręski (1) Nefling (5) Nekropolia (1) Neunburg worm Wald (5) Newsweek (1) Nicpoń (1) Nida Rudolf (1) Nida Stanisław (1) Niedenthal (2) Nielepkowice (1) Niemczycki (1) Niemczyk (1) Niesiołowski (1) Nisko (7) NKWD (2) NOW_AK (1) NOW-AK (2) Nowaczyk Małgorzata (1) Nowak Szymon (2) Nowosielski (1) Nysa (1) obrzędy (1) odbiorcy (1) Oddział Ojca Jana (1) Ogrody Wspomnień (1) Ojciec Jan (6) Oleszkiewicz (3) Oleszkiewicz Janina (2) Ordyczyńska Anna (4) Ordyczyńska Maryla (4) Ordyczyńska Wiktoria (1) Ordyczyński (7) Ordyczyński Józef (1) Ordyk (1) Ordyka (3) organista (1) Orlęta Lwowskie (1) Osiński (1) Ossowa (1) Ostasiuk (1) Ostrowiec (3) Ostrowska Henryka (1) Ostrowski (1) Ośniki (1) Ożga (1) Paczyński (1) Padew Narodowa (1) papierosy (1) Papp (1) Parczewski (1) partyzanci (3) pasja i twórczość (1) patronimiki (1) PCK (1) Peigert (1) Penier (1) Perełka (1) Piave (2) Piawa (2) Piechota (1) Pietrusiewicz (1) Pietruszewicz (1) Pietrycha (1) Pikulski (1) Piliszko (1) Piliszko Rozalia (1) Piłat (1) Piłsudski (1) Pityńska Stefania (1) Pityński (4) Piwnica pod Baranami (1) plebania (1) Pleśniany (1) Pławo (1) poczta (2) Poddębce (1) Podzameczek (1) poezja (1) Pogrzeb (2) Pokolenie IV (1) Pokolenie IX (1) Pokolenie V (1) Pokolenie VI (1) Pokolenie VII (1) Pokolenie VIII (1) Politechnika Śląska (1) Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (1) Polska The Times (1) Polski Słownik Biograficzny (5) Porytowe Wzgórze (2) posag (1) Potoccy (2) Potocki (2) Potomkowie rodziny Milli (1) Powidlaki (1) powstanie warszawskie (1) prawosławni (1) Prech (1) Presch (1) Pro Memoria (2) Pro Memoriam (1) Przemyśl (2) Przędzel (1) Przydomki (1) Przysiężniak (4) Przysiężniak Jan (1) Przysiężniak Jerzy (2) ps Henia (1) ps Maria (1) ps Szpak (2) PSB (5) Puchalski Tadeusz (1) Pudełkiewicz (1) Puławy (1) Pysznica (1) rabin (1) Radwan (1) Radziechów (2) Rafał Drabik (1) Rakszawa (1) Rawa Ruska (1) Rawska (1) Raźnikiewicz (1) reb (1) refleksje na temat (2) Regmunt (2) Reichert (2) Reiner (1) Reising (1) Renda Krzysztof (1) Robutka (1) Rogala (1) Rokita Jan Maria (1) Romański Zdzisław (1) Rudnik nad Sanem (1) Rup Bogumił (1) Ruski Koniec (1) Rydygier (2) Rymut (1) rzeź wołyńska (1) Sabat (1) Sadrakuła (1) Sambor (1) San (1) Schaff (1) Schiffer (1) Schoenborn (1) Schoesser (1) Schonanger (2) Schőnanger (1) Schönborn (2) Schősser (2) Schősser Franciszek (1) Schősser Jan (1) Schősser Małgorzata (1) Sekuła (1) Seltenreich (1) Serafin (1) Sędzimir (1) Sieniawa (1) Sikorski Zygmunt (1) Skalken (1) Skalska (1) Skałat (1) Skorupka (1) Skowronek (1) Skrzypczyk (1) Słaby (1) Słomka (1) Słowacki Juliusz (1) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1) Sobieszczański (2) Sobór Św. Trójcy (1) Socha (2) spadek po (1) Spiers (1) Spis Ludności Miasta Krakowa (1) Stachyra (1) Stadion hr Franciszek (1) Stalowa Wola (1) Stanisław Jerzy Gdula (1) Stanisławów (3) Stankiewicz (11) Stankiewicz Anna Danuta (1) Stankiewicz Antoni (5) Stankiewicz Felicja Eugenia (1) Stankiewicz Jan (2) Stankiewicz Janina (5) Stara Wieś (1) Stare Miasto (1) Staroń (1) Staruszkiewicz (1) Stary Zbaraż (1) statystyka (1) statystyka wyświetleń (1) Stępak Sławomir (1) straż grobowa (1) Stryj (1) Sturmwind (1) Suchodolski (1) Suchorzewski (1) Suchorzewski Jan Kazimierz (2) Sulimów (1) Sybir (1) szalona Baśka (1) Szałajko Roman (1) Szamik Maria (1) Szaniawski (1) Szczepkowska (1) Szczepkowska Eleonora (1) Szczepkowska Joanna (1) Szczepkowski (4) Szczepkowski Andrzej (1) Szczepkowski Jan (1) Szeptycki (2) Szewc (1) Szewczyk (1) Szpunar (1) Szpyrka (1) szwabskie pierogi (1) Ślęzak Roman (1) Śniatyn (1) Światowy Związek Żołnierzy AK (1) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (1) Świdnik (1) Świete Wrota (1) Święto Zmarłych (2) ŚZŻAK (2) T.G. "Sokół" (1) Tab (1) Tarnawiec (9) Tarnawska Eleonora (1) Tarnobrzeg (2) Tarnowscy (1) telegraf (1) Teodor Rhein (1) tercjarka (1) TMZL (1) Tokarski (1) Tomasz Nitsch (1) Towarzystwo Numizmatyczne (1) tradycje (2) trafika (1) trasa kurierska (1) Trociuk (1) Tryczyński (1) Tryncza (1) TSL (2) TTN (1) Tuligłowy (1) Turki (2) TVP Lublin (1) Twer (1) tyfus (1) Tykocin (1) UB (1) Ubieszyn (1) Uhnów (2) UJ (3) Ujejski (1) Ukraina (1) ul. Burmistrzów Zawilskich (1) Ulas (2) ulica Ariańska (2) ulica Łyczakowska (1) Uniwersytet Krakowski (1) UPA (2) Urbański (1) Urodzeni we Lwowie (1) Urząd Repatriacyjny (2) Virtuti Militari (1) W poszukiwaniu korzeni Zapiski genealogiczne (1) Wagner (3) Wajdowicz (1) Wanago (1) Wanda Wasilewska (2) Wanderszeit (1) Wańczyk (1) Warkowicze (1) Wawel (1) Wątróbka (1) Weisenberg (1) weiße suppe (2) Werfel (3) Werflówka (1) Węgierskie rody (1) Węgry (3) wiano (1) Wiącek (1) Wiązownica (2) Wiedeń (1) Wielkanoc (1) Wien (1) Wieniawa Chmielewski (1) Wierzbicki (1) Więcsław (2) Wildenthal Dzikowiec (6) Wilkos Aniela (2) Wilkos Katarzyna (1) Wioletta Gut-Siudak (1) Wirtenbergia (1) Wodecki Ernest (3) Wodziczka (1) Wojcieszyn Tadeusz (1) wojna obronna 1939 (1) Wojnar Antoni (1) Wołyniak (5) Wołyń (4) Wólka Batorska (1) Wólka Łamana (1) Wróbel (1) Wspomnienia (14) Wspomnienia Antoniego Stankiewicza (2) Wspomnienia Janiny Stankiewicz (1) Wszystkich Świętych (1) Wyszukiwarki (1) Wywód przodków (9) Wyżniany (1) Yaki (1) Zabłotny (1) Zadwórze (1) Zadzierski (2) Zadzierski Józef (1) Zahoń (1) Zakopane (1) Zaleszczyki (1) Załuże (1) zamach na Quislinga (1) Zamarstynów (1) zamordowani w Katyniu (1) Zamość (1) Zarzycki (1) Zawadowicz (2) Zawadowicz Stanisław (1) Zawadzki (2) Zawilska Maria Leontyna (1) Zawilski Leopold (1) Zawirski (1) Zbaraż (2) Zbigniew Markut (1) Zborów (1) ZBOWID (1) Zdołbunów (1) Zduńska Wola (1) Złoczów (1) Zofia ze Sprowy Odrowąż (1) Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (1) ZWZ (1) Żdżanne (1) Żmigród (1) Żoladkiewicz (4) Żołnierze Wyklęci (3) Żołynia (2) Żółkiew (5) Żubracze (6) Żuk (1)
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...